Workshopy pro školy

Mezi aktivity organizace Práh jižní Morava patří mimo jiné i pravidelné návštěvy škol v rámci preventivních programů.

Workshopy jsou určeny vždy pro jednu třídu studentů nad 15 let na dobu 2 vyučujících hodin (s přestávkou dle domluvy). S ohledem na vnitřní řád školy a citlivost mnohých témat je zároveň vhodné, aby byl případným dozorujícím pedagogem workshopů třídní učitel.

Cílem workshopů je především informovat studenty o duševním zdraví a duševních onemocněních (jako například schizofrenie, bipolární porucha, deprese či panické ataky) i jejich projevech, a to za využití různých interaktivních technik (modelových situací, skupinových prací, či diskuzí). Dále skrze osobní příběh peer konzultanta (člověka se zkušeností s duševním onemocněním) ukázat, že lidé s duševní onemocněním mohou žít „normálním“ způsobem života.

V rámci workshopů jsou představeny projekty a služby organizace Práh jižní Morava, kterých mohou studenti využít. Pracovník organizace je již v rámci programu k dispozici pro zodpovězení jakýchkoliv otázek studentů.

 Technické zázemí pro workshopy:

  • Počítač a dataprojektor ke spuštění prezentace
  • Tabule a fixy či křídy
  • Studenti usazení v lavicích

Základní průběh programu:

  • Představení služby
  • Diskuze o duševním zdraví a duševní nemoci
  • Položení otázky „Co by se dnes chtěli studenti dozvědět?“
  • Promítání videí
  • Dotazníky a pracovní listy pro studenty
  • Příběh peer konzultanta (člověka se zkušeností s duševním onemocněním)
  • Zpětná vazba od studentů, reflexe

Součástí programu mohou být také další interaktivní aktivity nebo scénky, které přibližují život člověka s duševním onemocněním a možnosti vyhledání pomoci.

Preventivní program je dobrovolný, stejně jako zapojení každého studenta. Není tedy problém, pokud se student nezapojí a čas využije jinak, například pasivní formou. V rámci workshopů je brán ohled na případnou osobní zkušenost některých studentů s onemocněním či nezájem o diskutované téma.

V průběhu programu je studentům vždy ponechán prostor pro dotazy a diskuzi. Pedagog může být aktivním členem v diskuzích, ale je třeba ponechat případnou dynamiku ve třídě na organizátorech daného workshopu.

kontakt pro Brno a Blanensko