Zotavení

Lidé se závažným duševním onemocněním se během života mohou setkávat s beznadějí, ztrátou životního smyslu, ztrátou kontaktu s ostatními a mnohdy i ztrátou svého postavení ve společnosti. Často navíc dochází i k opakovaným zhoršením jejich stavu. Koncept zotavení pomáhá dodat naději, že i přes opakované propady může člověk s duševní nemocí žít důstojný život, přičemž si procesem zotavení může projít i v situaci, kdy nemoc není zcela vyléčena.  

Koncept zotavení je jedním z hlavních principů, který organizace Práh jižní Morava prosazuje v rámci podpory svých klientů, tedy lidí se závažným duševním onemocněním. Jedná se o proces, při kterém není pozornost zaměřena na slabé stránky, jako jsou například příznaky nemoci, problémy a způsoby léčby, ale na posilování zdravých a silných stránek každé osobnosti. Zotavení představuje způsob života a přístup ke každodenním výzvám, které duševní nemoc přináší.

Jde o to, posílit člověka v jeho samostatnosti, sebepoznání, umění se rozhodovat, plnění jeho snů a přání, návratu do školy či zaměstnání, hledání partnerského svazku. Je dokázané, že se šance na zotavení zvyšují, když se klienti zaměřují na své přednosti, naděje a plány.

Výsledkem je schopnost člověka aktivně se snažit o život, jaký si sám přeje. 

Jak Práh pracuje s konceptem zotavení?

Pracovník se zaměřuje na stabilizaci stavu klienta, snížení utrpení, pochopení a reorientaci klienta v jeho nové situaci. Společně vytvářejí perspektivu do budoucna a budují lepší identitu klienta, pro kterého pracovník vytváří nebo udržuje důležité sociální role, aktivity a práci.  

Pracuje se zdroji v přirozeném okolí uživatele. Je poskytována podpora při začleňování se do sociálních vztahů a vytváření sociálních sítí. Dbá se na získávání dovedností a schopností pro sebeřízení a vedení samostatného života, a to i v oblasti každodenního života, jako je péče o sebe – zdraví, hygiena, oblečení, nakupování, vaření, uklízení, zacházení s penězi, zlepšení řízení v oblasti zacházení s léky, se symptomy atd.  

Činnost pracovníka následně podporuje přijetí zodpovědnosti u klienta za vedení svého života a za změnu ve svém životě. Pracovník se zaměřuje i na změnu v oblasti závislosti u klienta (v případě, že uživatel je na něčem závislý). 

Oblasti zotavení 

  • Udržování duševního zdraví – schopnost zvládat příznaky duševního onemocnění 
  • Péče o sebe – fyzické zdraví, hygiena, prezentace (oblékání), zacházení se stresem  
  • Každodenní dovednosti – například nakupování, vaření, uklízení, zacházení s penězi 
  • Sociální sítě – schopnost tvorby a udržování vztahů s lidmi v rámci různých komunit 
  • Práce – zaměstnání, ale i jiné formy pracovní činnosti (například dobrovolnictví) 
  • Vztahy – kvalita a hloubka v rámci jednotlivých vztahů (partneři, přátelé, rodina atd.)  
  • Závislosti – sklony k závislostem a vědomí závislostního chování 
  • Zodpovědnost – zahrnuje například placení nájmu, vycházení se sousedy či spolubydlícími, dodržování ochranné léčby a podobně 
  • Identita a sebevědomí – jak se cítí, co má rád/nerad, akceptace, sebehodnocení 
  • Důvěra a naděje – schopnost a míra důvěry k ostatním, naděje do budoucna 

Centrum zotavení

Centrum zotavení v organizaci Práh jižní Morava vzniklo v lednu 2019 po transformaci ambulantní služby Centra denních služeb. Hlavním cílem bylo vytvoření nového typu ambulantní podpory, která nebude klienty chronifikovat, ale bude se zaměřovat na jejich zotavení. Vznikl tak nový prostor pro sdílení, žití a vytváření nových hodnot spojených s konceptem zotavení.