Veřejné sbírky

Veřejné sbírky jsou oficiálně registrované sbírky, které musí potvrdit a schválit příslušný krajský úřad. Každá veřejná sbírka je evidována pod speciálním číslem, na základě kterého si můžete ověřit, zda sbírka skutečně existuje a jaký je její účel. Ke každé veřejné sbírce se váže speciální bankovní účet. To znamená, že nemůže nastat stav, že by na jeden bankovní účet byly vázány dvě sbírky. Kromě zasílání financí na bankovní účet mohou lidé přispívat i do fyzických pokladniček, které musí být řádně označeny názvem a číslem sbírky. Takovéto pokladničky musí být oficiálně zapečetěné úředníkem. Není tedy možné se do nich kdykoliv dostat, musejí být opět oficiálně odpečetěny a obnos přepočítán.

Práh jižní Morava má aktuálně spuštěné 2 veřejné sbírky, které mají pomoct při zotavení našich klientů z duševního onemocnění a zvěladění kavárny Café Práh, která poskytuje pracovní místa lidem s duševním onemocněním. Více se o našich sbírkách dočtete na platformě Darujme.cz po kliknutí na sbírku.

Sbírkový účet – sbírka Zotavení (č. j. JMK/167283/2020)

104964 787/2250

Sbírkový účet – sbírka na Café Práh (č. j. JMK/29262/2016)

104964 736/2250

Pokud přeferujete zaslání finančního daru přes platformu Darujme.cz i s potvrzením o daru, klikněte na tlačítko níže a vyberte, na kterou z našich sbírek chcete přispět. Děkujeme, že pomáháte!