Poslání

Pomáháme lidem s psychickými obtížemi a dodáváme jim odvahu zdolávat překážky na jejich cestě k zotavení. Poskytujeme profesionální podporu prostřednictvím multidisciplinárních týmů, s respektem k jedinečnosti a potřebám každého klienta. Jdeme vstříc změnám i novým přístupům.

Organizace Práh jižní Morava se zaměřuje na pomoc a podporu lidem s psychickými obtížemi při jejich začleňování do běžného života.


Práh jižní Morava představuje:

Průvodce na cestě k zotavení

Zotavení znamená nalezení způsobu šťastného a naplňujícího života i přes omezení, která dušení nemoc přináší. Zotavení tedy představuje nikoliv odstranění, ale cílevědomé překonávání překážek, které tak lze postupem času zdolávat stále snáze.

Propojení znalostí a zkušeností v multidisciplinárních týmech

Naše terénní týmy, které poskytují podporu lidem s psychickými problémy v regionu Jihomoravského kraje, jsou složeny z odborníků různých profesních oborů. Spolupracují v nich sociální pracovníci, odborní psychologové, ale také lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním (tzv. peer konzultanti). Mohou tak poskytnout maximální individuální pomoc klientům na cestě k jejich zotavení.

Profesionální přístup

Podporu našim klientům poskytujeme ve spolupráci s akreditovanými odborníky z oblasti psychologie a psychiatrie. Mezi naše partnery patří mimo jiné Psychiatrická nemocnice Brno a Fakultní nemocnice Brno. Dále spolupracujeme s psychiatrickým oddělením Vojenské nemocnice, Dětskou psychiatrickou nemocnicí ve Velké Bíteši a ambulantními psychiatry a psychology.

Změnu

Lidem, kteří se na nás obrátí, pomáháme ke změně, kterou potřebují. Vedeme tak své klienty k větší stabilitě, schopnosti se o sebe postarat, udržovat pevné sociální vazby se svými blízkými a smysluplněji využívat svůj volný čas.

Respekt

Celý proces zotavení je provázen respektem ke klientovi, jeho potřebám i lidskému postavení v systému péče. Dbáme na zachování důstojnosti a úcty k jedinečnosti a odlišnosti všech lidí s duševními obtížemi. Zároveň vedeme k zodpovědnosti za vlastní chování a rozhodnutí.

Odvahu

Našim klientům jsme po boku na celé jejich cestě k zotavení. Dodáváme jim sílu a odvahu postupně zdolávat veškeré překážky a dosahovat tak jejich individuálních cílů. Jsme připraveni poskytnout asistenci a podporu v rámci širokého spektra životních situací a rozhodnutí, na které se lidé s duševními obtížemi bojí být sami. To vše s cílem dosažení jejich trvalé samostatnosti v běžném životě.