Terénní tým pro děti a mladistvé

Terénní tým pro děti a mladistvé poskytuje podporu uživatelům ve věku 11-19 let s psychickými problémy, kteří se v důsledku psychické krize a nemoci ocitli v nepříznivé životní situaci.

Zavolejte nebo nám napište

Adresa

Štěpánská 2
602 00
Brno

Zobrazit na mapě
Mgr. Norbert Michel

vedoucí týmu

Pomoc nabízí ve všech životních oblastech, která směřuje k jejich sociálnímu začlenění, například v oblasti sociálních vztahů, volného času, bydlení, práce, učení, zdraví, péči o sebe či vnímání smyslu a významu života. Členové týmu se zaměřují také na jejich podporu ve studiu (zejména návrat do studia, udržení studia) i ve spolupráci s dalšími zapojenými subjekty (školy, školní psychologové, učitelé, výchovní poradci, ambulantní psychiatři, rodina, spolužáci) a součástí je i podpora rodiny, které směřuje k zvládnutí těžkých životních situací. 

Oblast působnosti 

Terénní tým pro děti a mladistvé působí v oblasti Brno-město, ale vyjíždí i mimo tento region zejména v rámci multidisciplinární spolupráce (například schůzky v dětské psychiatrické léčeně Velká Bíteš). 

Služby 

Dle věku je poskytována podpora v různých aspektech života.  

Například v oblasti společenské, kde jsou nacvičovány modelové situace, cestování hromadnou dopravou nebo je poskytována podpora při jednání na úřadech i při vlastní seberealizaci (vystoupení, výstavy či přednášky). U mladších (11-17 let) je kladen důraz spíše na budování zdravých sociálních vazeb a funkčních vztahu s vrstevníky, včetně pravidel společenského chování a nácviku práce se internetem a sociálními sítěmi. U starších (18+) je poskytována i pomoc při hledání partnera či partnerky, včetně sestavování inzerátu. 

Podporu tým poskytuje také v rámci běžných aktivit, jako je péče o domácnost, samostatný pohyb dětí mimo domov, v rámci zvládání vztahů s přáteli či rodinou, obsluhy PC či mobilního telefonu. U starších (18+) je poskytována pomoc i při hledání pracovního místa, při nácviku správného užívání léků nebo v rámci vlastní orientace ve finanční situaci (sestavování finančního plánu, dluhy, nároky na dávky či příspěvky).

Tým pomáhá dětem a mladistvým také ke smysluplnému trávení volného času a hledání smysluplných volnočasových aktivit. Poskytuje podporu při dokončování a rozšiřování školního vzdělání, ale také v rámci vlastního vzdělávání se v oblasti své nemoci a schopnosti získávat další informace ke zlepšení zdravotního stavu. Starším (18+) poskytuje podporu při výkonu zaměstnání formou pracovní asistence.

Podpora je poskytována také v orientaci ve svých právech a při uplatňování svých práv (v situacích, jako jsou například volby, hmotné zabezpečení, ochrana osobnosti, soukromí, majetku). Starším (18+) se nabízí pomoc i při řešení bytové situace (vyřizování žádosti o obecní byt, hledání podnájmu) nebo při řešení exekucí a při nakládání s vlastním majetkem.

Způsob práce

Služba sociální rehabilitace je poskytována v pracovní dny, v obvyklou denní dobu, v termínu dojednaném s uživatelem služby. V případě akutní potřeby služby je pracovník k dispozici na kontaktním telefonu i mimo běžnou pracovní dobu.

Pracovník se s uživatelem mohou následně domluvit, pokud to situace vyžaduje, na neodkladné podpoře i mimo běžnou provozní dobu služby.

  • Terénní forma (v tuto dobu mají pracovníci schůzky s uživateli služeb)
    Pondělí – pátek 7:30 – 17:30
  • Ambulantní forma (uživatel služby nebo zájemce o službu může přijít nebo zavolat bez předchozí domluvy)
    Pondělí     8:00 – 10:00        

Služba je poskytována bezplatně.

Tým má navázanou spolupráci například s Dětskou psychiatrickou nemocnicí VB, Dětským oddělením psychiatrie FN Brno, Dětskou nemocnicí, ZŠ VŠ a SŠ Brno město, Pracovníky OSPOD atd.

Informační leták Terénního týmu pro děti a mladistvé
pdf
627 KB

Kontakty na dětské psychology v Jihomoravském kraji

Brno

Klinický psycholog Brno, s.r.o. (Poliklinika Žerotínovo náměstí, 5.patro) Klinická psychologie Mgr. Lucie Štejglerová
Žerotínovo nám. 533/6 602 00 Brno
533 302 324
Diagnostické, poradenské a terapeutické služby dětem a dospělým se širokou škálou potíží
Ordinační hodiny:
Po-St 08:00 – 15:00
Čt 07:00 – 15:00
Pá 07:00 – 12:00


Klinická psychologie Mon-R, s.r.o. (Poliklinika Žerotínovo náměstí, 5. patro) Klinická psychologie PhDr. Monika Huňková-Riedlová
Žerotínovo náměstí 533/6 602 00 Brno
533 302 283
Psychologická diagnostika dětí a dospělých, poradenství a analyticky zaměřená psychoterapeutická péče s využitím metody katatyně imaginativní terapie
Ordinační hodiny:
Po-St 07:30 – 15:30
Čt 10:00 – 17:00


Mgr. Jana Böhmová (Poliklinika Žerotínovo náměstí, 5. patro) Klinická psychologie
Žerotínovo náměstí 533/6 602 00 Brno
533 302 324
Komplexní psychologická diagnostika, poradenství a systemická psychoterapie. Zaměření na děti, dospívající i dospělé se širokým spektrem psychických potíží – neurotické potíže, psychosomatické, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, reakce na stres atd.
Ordinační hodiny:
Po-Pá 08:00 – 12:00 13:00 – 15:00


Mgr. Tomáš Bubrinka (Poliklinika Žerotínovo náměstí, 5. patro) Klinická psychologie
Žerotínovo náměstí 533/6 602 00 Brno
533 302 324
Diagnostické a poradenské služby primárně dětem a dospívajícím do dosažení 18. roku se širokou škálou potíží. Poruchy psychického vývoje, poruchy autistického spektra, neurotické a psychosomatické poruchy atd.
Ordinační hodiny:
Po-St 08:00 – 16:00
Čt 08:00 – 17:30
Pá 08:00 – 12:00


PhDr. Hana Cacková (Poliklinika Žerotínovo náměstí, 5. patro) Klinická psychologie
Žerotínovo náměstí 533/6 602 00 Brno
533 302 324
Psychologická diagnostika (intelektu, kognitivních funkcí, osobnosti), poradenství, systemická psychoterapie dětí a dospělých. Reakce na stres, poruchy přizpůsobení, neurotické potíže, psychosomatické potíže, poruchy nálady, úzkosti, deprese atd.
Ordinační hodiny:
Po 07:00 – 11:00, 13:00 – 16:00
Út 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
St 08:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Čt 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Pá 08:00 – 12:00


Mgr. Libuše Čermáková (Poliklinika Žerotínovo náměstí, 5. patro) Klinická psychologie
Žerotínovo náměstí 533/6 602 00 Brno
533 302 324
Diagnostické, poradenské a terapeutické služby dětem i dospělým; s předností děti do 18 let. Poruchy psychického vývoje, neurotické poruchy, duševní poruchy atd.
Ordinační hodiny:
Po 08:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
Út 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00
St 08:00 – 12:00, 14:00 – 17:00
Čt 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00


Mgr. Václav Stávek (Poliklinika Žerotínovo náměstí, 5. patro) Klinická psychologie
Žerotínovo náměstí 533/6 602 00 Brno
533 302 216
Psychologická diagnostika (intelektu a kognitivních funkcí, osobnosti), poradenství a systematickou psychoterapii (individuální, párovou, rodinnou). Dospívající a dospělí se širokým spektrem psychických potíží (osobní problémy, poruchy nálady, úzkosti, deprese, fóbie, atd.)
Ordinační hodiny:
Po 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Út 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
St 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Čt 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Pá 08:00 – 12:00


PhDr. Jaroslav Pospíchal Klinická psychologie
Údolní 11 602 00 Brno
542 215 101
Diagnostika, psychoterapie – mládež, mladí dospělí, dospělí středního a staršího věku


PhDr. Magda Gubová Klinická psychologie
Banskobystrická 984/87 621 00 Brno
549 275 748
Psychodiagnostika a psychoterapeutická péče pro děti a dospělé
Ordinační hodiny:
Po-Čt 10:00 – 17:00
Pá 10:00 – 14:00


Soukromá klinika LOGO, s.r.o. Klinická psychologie
Vsetínská 20 639 00 Brno
543 420 666
Diagnostika, terapie a prevence duševních potíží, poruch a onemocnění. Určeno pro mladistvé i dospělé.
Ordinační hodiny:
Po-Čt 07:00 – 18:00
Pá. 07:00 – 16:00

Blansko

Nemocnice Blansko (budova D-poliklinika, 3. patro) Klinická psychologie Mgr. Veronika Koch Ondrová Mgr. Lucie Slivečková
Sadová 1596/33 678 31 Blansko
516 838 395
Ambulance klinické psychologie poskytuje péči ambulantním pacientům a jejich rodinám. Především dospívající a dospělé, současně zahajuje ambulantní provoz pro děti
Ordinační hodiny:
Po 07:30 – 16:00
Út 07:00 – 15:30
Čt 07:00 – 15:30
St 07:30 – 16:00
Pá 07:30 – 16:00

Boskovice

Nemocnice Boskovice, s.r.o. Psychologická ambulance Klinická psychologie Mgr. Kateřina Krajná Mgr. Lucia Ukropová
Otakara Kubína 179 680 01 Boskovice
516 491 229
Psychologická pomoc zaměřena na psychologickou diagnostiku a návaznou péči pro děti i dospělé v náročných životních situacích, při prožívání smutku, silných úzkostech, střídání nálad atd.
Ordinační hodiny:
Po-Čt 08:00 – 20:00
Pá 08:00 – 18:00

Znojmo

PhDr. Mgr. Štěpánka Havlíková Klinická psychologie
Tovární 14 669 02 Znojmo
725 614 463
Klinická psychologie, psychodiagnostika, a psychoterapie dětí, dorostu a dospělých
Ordinační hodiny:
Po 08:00 – 15:00
Út 08:00 – 18:00 St 07:00 – 13:00
Čt 07:30 – 15:30


Kruh Znojmo – Centrum zdravotních služeb pro děti, p.o. Klinická psychologie PhDr. Jitka Horká (Ambulantní)
Mládeže 1020/10 669 02 Znojmo
515 225 151
Ambulantní péče ve věku od 0 do 19ti let. Pediatrická, neurologická, psychologická a sociální péče ohroženým a postiženým dětem a jejich rodinám

Veselí nad Moravou

Mgr. Jan Švehlík Klinická psychologie
Hrnčířky 964 698 01 Veselí nad Moravou
792 239 917 (pouze sms)
Práce s dospívajícími a dospělými. Úzkosti, deprese, krize, narušená sebedůvěra.
Ordinační hodiny:
Po 10:00 – 18:00
Út-Čt 09:15 – 15:00
Pá 09:00 – 13:00


Poliklina Veselí nad Moravou Klinická psychologie Mgr. Dana Švehlíková
U Polikliniky 1289 698 01 Veselí nad Moravou
728 416 032
Práce s dospívajícími a dospělými. Úzkosti, deprese, krize, narušená sebedůvěra.
Ordinační hodiny:
Po 08:00 – 16:00
Út 10:00 – 18:00
St 08:00 – 16:00
Čt 10:00 – 16:00


Poliklina Veselí nad Moravou Klinická psychologie Mgr. Kateřina Rychlá
U Polikliniky 1289 698 01 Veselí nad Moravou
739 626 441
Práce s dětmi, dospívajícími a dospělými. Úzkosti, deprese, krize, narušená sebedůvěra.
Ordinační hodiny:
Po – Pá dle objednání

Hustopeče

Ambulance klinické psychologie Mgr. Jan Dufek Klinická psychologie
Dvořáková 472/1 693 01 Hustopeče
608 383 355
Psychologická péče pro dospívající a dospělé. Individuální psychoterapie, psychologická konzultace, poradenství. Krizové životní situace, vztahové problémy, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, psychosomatické potíže (Pouze OZP a VZP)
Ordinační hodiny:
Po-Út 08:00 – 13:00
St-Čt 08:00 – 12:00 15:00 – 19:00
Pá 08:00 – 13:00

Břeclav

Psychologicum, s.r.o. Klinická psychologie Mgr. Lenka Janhubová
Bří. Mrštíků 3065/38 690 02 Břeclav
519 303 279
Klinická psychologie a psychoterapie pro děti a dospělé. Odborné konzultace, psychodiagnostika.

Kuřim

Ambulance klinické psychologie a psychoterapie Kuřim (Poliklinika Kuřim, 4. patro) Klinická psychologie Mgr. Kateřina Krebsová
Blanenská 982 664 34 Kuřim
775 182 608
Psychologická diagnostika a poradenství pro děti raného, předškolního a školního věku. Dále také dospívajících a dospělých (Pouze pojišťovny VZP, Revírní bratrská a pojišťovna Škoda)

Ivančince

Psychologická ambulance Ivančice Klinická psychologie PhDr. Jaroslava Strmisková PhDr. Adam Chalupníček
Široká 16 664 91 Ivančince
546 439 601
Komplexní psychodiagnostické a psychoterapeutické péče dětí a dospělých, psychická analýza intelektu,charekter jedince, hodnocení kognitivních funkcí, psychoterapeutická intervence
Ordinační hodiny:
Po-St 08:00 – 12:00 12:30 – 18:00
Čt-Pá 09:00 – 12:00 12:30 – 16:00