Terénní tým pro děti a mladistvé

Terénní tým pro děti a mladistvé poskytuje podporu uživatelům ve věku 11-19 let s psychickými problémy, kteří se v důsledku psychické krize a nemoci ocitli v nepříznivé životní situaci.

Zavolejte nebo nám napište

Adresa

Štěpánská 2
602 00
Brno

Zobrazit na mapě
Mgr. Norbert Michel

vedoucí týmu

Pomoc nabízí ve všech životních oblastech, která směřuje k jejich sociálnímu začlenění, například v oblasti sociálních vztahů, volného času, bydlení, práce, učení, zdraví, péči o sebe či vnímání smyslu a významu života. Členové týmu se zaměřují také na jejich podporu ve studiu (zejména návrat do studia, udržení studia) i ve spolupráci s dalšími zapojenými subjekty (školy, školní psychologové, učitelé, výchovní poradci, ambulantní psychiatři, rodina, spolužáci) a součástí je i podpora rodiny, které směřuje k zvládnutí těžkých životních situací. 

Oblast působnosti 

Terénní tým pro děti a mladistvé působí v oblasti Brno-město, ale vyjíždí i mimo tento region zejména v rámci multidisciplinární spolupráce (například schůzky v dětské psychiatrické léčeně Velká Bíteš). 

Služby 

Dle věku je poskytována podpora v různých aspektech života.  

Například v oblasti společenské, kde jsou nacvičovány modelové situace, cestování hromadnou dopravou nebo je poskytována podpora při jednání na úřadech i při vlastní seberealizaci (vystoupení, výstavy či přednášky). U mladších (11-17 let) je kladen důraz spíše na budování zdravých sociálních vazeb a funkčních vztahu s vrstevníky, včetně pravidel společenského chování a nácviku práce se internetem a sociálními sítěmi. U starších (18+) je poskytována i pomoc při hledání partnera či partnerky, včetně sestavování inzerátu. 

Podporu tým poskytuje také v rámci běžných aktivit, jako je péče o domácnost, samostatný pohyb dětí mimo domov, v rámci zvládání vztahů s přáteli či rodinou, obsluhy PC či mobilního telefonu. U starších (18+) je poskytována pomoc i při hledání pracovního místa, při nácviku správného užívání léků nebo v rámci vlastní orientace ve finanční situaci (sestavování finančního plánu, dluhy, nároky na dávky či příspěvky).

Tým pomáhá dětem a mladistvým také ke smysluplnému trávení volného času a hledání smysluplných volnočasových aktivit. Poskytuje podporu při dokončování a rozšiřování školního vzdělání, ale také v rámci vlastního vzdělávání se v oblasti své nemoci a schopnosti získávat další informace ke zlepšení zdravotního stavu. Starším (18+) poskytuje podporu při výkonu zaměstnání formou pracovní asistence.

Podpora je poskytována také v orientaci ve svých právech a při uplatňování svých práv (v situacích, jako jsou například volby, hmotné zabezpečení, ochrana osobnosti, soukromí, majetku). Starším (18+) se nabízí pomoc i při řešení bytové situace (vyřizování žádosti o obecní byt, hledání podnájmu) nebo při řešení exekucí a při nakládání s vlastním majetkem.

Způsob práce

Služba sociální rehabilitace je poskytována v pracovní dny, v obvyklou denní dobu, v termínu dojednaném s uživatelem služby. V případě akutní potřeby služby je pracovník k dispozici na kontaktním telefonu i mimo běžnou pracovní dobu.

Pracovník se s uživatelem mohou následně domluvit, pokud to situace vyžaduje, na neodkladné podpoře i mimo běžnou provozní dobu služby.

  • Terénní forma (v tuto dobu mají pracovníci schůzky s uživateli služeb)
    Pondělí – pátek 7:30 – 17:30
  • Ambulantní forma (uživatel služby nebo zájemce o službu může přijít nebo zavolat bez předchozí domluvy)
    Pondělí     8:00 – 10:00        

Služba je poskytována bezplatně.

Tým má navázanou spolupráci například s Dětskou psychiatrickou nemocnicí VB, Dětským oddělením psychiatrie FN Brno, Dětskou nemocnicí, ZŠ VŠ a SŠ Brno město, Pracovníky OSPOD atd.