Historie

1999
Založení Prahu

Historie Prahu se píše od roku 1999. Kvůli nespokojenosti s péčí o duševní zdraví v České republice se na konci devadesátých let rozhodly Blanka Veškrnová společně s psychiatričkou MUDr. Lenkou Vachkovou založit organizaci, která by pomáhala lidem s duševním onemocněním při jejich začleňování do běžného života. Na přelomu milénia, v roce 2000 tak vzniklo oficiálně Sdružení Práh.

2000
Začátek

Na svém počátku mělo sdružení 5 pracovníků, 4 klienty a chráněnou šicí dílnu. Předtím, než se organizace rozrostla do všech okresů Jihomoravského kraje (kromě Vyškova), fungovala jenom v Brně. Brzo se však díky narůstajícímu zájmu ze strany klientů začala rozrůstat.

2002
Chráněné bydlení

Nynější sídlo organizace na adrese Tuřanská 12 v Brněnských Ivanovicích jsme si od města pronajali již před 22 lety. Kromě sídla jsme zde potřebovali vybudovat i bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Rekonstrukce chráněného bydlení v Tuřanech znamenala, že se zde vybudovalo 5 pokojů pro 5 klientů, společné zázemí a kuchyň s obývacím prostorem.

2005
Café Práh

Kavárnu Café Práh provozuje Práh jižní Morava, z. ú. od roku 2005. Je zaměřena na trénink pracovních dovedností osob s duševním onemocněním a nácvik zvládání pracovní zátěže srovnatelné se zaměstnáním v běžných podmínkách. Je určena především pro lidi, kteří jsou motivováni vrátit se do běžného zaměstnání nebo do školy. Mají zde možnost naučit se zvládat i obtížné a stresové situace.

Kromě tréninkových možností poskytuje kavárna zázemí i pro pořádání firemních nebo rodinných večírků a taktéž pro pořádání kulturních akcí, které mají za úkol integrovat lidi se zkušeností s duševním onemocněním nebo hendikepované osoby zpět do společenského života.

2010
Koupě domu pro chráněné bydlení na Křenové

Akutní krize nedostatečných možností bydlení pro lidi s duševním onemocněním nás dohnala k činům a v roce 2010 se na nám podařilo domluvit se Statutárním městem Brnem odkup zchátralého podlažního domu na ulici Křenová. Následovalo pět let shánění financí na rekonstrukci (benefiční koncerty včetně adventního koncertu v České televizi) a v roce 2015 (po velké rekonstrukci) se nám povedlo chráněné bydlení pro 9 lidí se zkušeností s duševním onemocněním otevřít.

2017
Založení Centra duševního zdraví Brno

Centrum duševního zdraví Brno vzniklo na základě smluvního spojení mezi Fakultní nemocnicí Brno a organizací Práh. Bylo vytvořeno v návaznosti na změny probíhající v rámci psychiatrické reformy. Cílem psychiatrické reformy bylo přenést hlavní těžiště péče o lidi se závažným duševním onemocněním do jejich vlastního, přirozeného prostředí.

Centrum poskytuje komplexní, koordinovanou a včasnou péči pro lidi se závažným duševním onemocněním ve spádových oblastech na území Brna-města. Zajišťuje akutní péči a včasnou intervenci, léčbu a dlouhodobou podporu lidí s chronickým průběhem duševní nemoci v jejich běžném prostředí.

2019
Otevření Kafinetu

Naše druhá kavárna Kafinet se nachází přímo v budově Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na adrese Poříčí 31a. Interiér vytvořili architekti ze studia ČTYŘSTĚN. Prostor kavárny má odrážet různorodost, která je na pedagogické fakultě s tak širokým záběrem všudypřítomná, a zároveň podpořit prolínání a výměnu informací mezi všemi návštěvníky. Obsluhují zde lidé se zkušeností s duševním onemocněním.

2019
Edukační programy pro studenty VŠ a SŠ

Od roku 2019 realizuje Práh společný projekt na podporu studentů s Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým. Cílem je včas rozpoznat onemocnění u studentů a podpořit je při dokončení studia.

Masarykova univerzita a Práh jižní Morava vytvořili společný multidisciplinární tým složený z peer
konzultantů, sociálních pracovníků a psychologů, který nabízí komplexní podporu studentům.

V roce 2019 prošlo na školách workshopy zaměřenými na duševní zdraví dětí 216 studentů.
Práh jižní Morava intenzivně spolupracuje s celkem 21 školami z Jihomoravského kraje.

2019
Vznik druhého Centra duševního zdraví PN Brno

Centrum duševního zdraví Psychiatrické nemocnice Brno vzniklo v červnu roku 2019 spojením sil dvou organizací s desítkami let zkušeností s poskytováním podpory lidem, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním – Psychiatrické nemocnice Brno a neziskové organizace Práh jižní Morava, z. ú. Poskytuje zdravotně-sociální péči lidem se závažným duševním onemocněním ve spádových oblastech města Brna. Zajišťuje péči, podporu a poradenství lidem s duševním onemocněním v jejich vlastním sociálním prostředí.

2023
Kde jsme dnes?

Dnes se organizace pyšní multidisciplinárními terénními týmy v každém okrese, chráněným bydlením v Brně i ve Znojmě, několika kavárnami v Brně, dílnami s chráněnými pracovními místy, dvěma Centry duševního zdraví, spoluprací s psychiatrickými nemocnicemi i odděleními, spoluprací s ambulantními psychiatry a psychology a s vysokými školami. Ročně Práh jižní Morava pomůže více než 1000 klientům, zaměstnává více než 100 lidí se zkušeností s duševním onemocněním, pomáhá klientům uplatnit se na otevřeném trhu práce, nabízí odborné (akreditované) vzdělávání pro odborníky i veřejnost. Na základě obrovské neřešené společenské potřeby, rozšiřuje svou podporu i na děti od 11 let věku a jejich rodiny.  Práh se během svého 23-tiletého fungování stal nepostradatelnou součástí sociálních služeb v Brně i v jiných městech Jihomoravského kraje. Každodenně pomáhají naše týmy zkvalitňovat život klientům s psychickými potížemi, jejich rodinám i blízkým osobám.