Akreditované kurzy

Práh jižní Morava vykonává nejen neocenitelnou různorodou podporu lidí s psychickými obtížemi, ale také vzdělává. Vzdělává své zaměstnance tak, aby byli schopni čelit náročným případům v terénu, ale také si dokázali sami udržet dobrou kondici a psychické zdraví. Práh své zaměstnance vzdělává v řadě externích kurzů, na kterých spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi v oboru.

Dlouholeté a dobré zkušenosti z více než dvaceti let praxe v terénu pak zúročuje v akreditovaných kurzech, které nabízí zaměstnancům, odborné veřejnosti, ale i svým klientům. Tyto kurzy již využili například pracovníci Sociálního odboru Magistrátu města Brna, pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny Vyškov, pracovníci PIAFY Vyškov a řada dalších organizací.

Kurzy jsou akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Odborné akreditované kurzy, které u nás můžete absolvovat:

Terénní práce s lidmi s duševním onemocněním

Využití prvků dialektické behaviorální terapie v sociálních službách

Odborné kurzy, které jsme měli akreditované v minulosti:

Jak jednat s člověkem se závažným duševním onemocněním a jak jej podporovat

Podpora žáků s duševním onemocněním v procesu vzdělávání

Kurzy nabízíme nyní převážně jako firemní, které si u nás objednávají organizace působící v sociální sféře, nebo i úřady. Nově spolupracujeme také s Pedagogicko-psychologickými poradnami.

Výstupem akreditovaných kurzů je osvědčení o účasti.

Detaily jednotlivých kurzů se dozvíte po rozkliknutí názvu vybraného kurzu.