Škola zotavení

Škola zotavení se zaměřuje na vzdělávání v oblasti duševního zdraví a je určena všem, kteří se zajímají o tuto problematiku. Školu zotavení realizuje od roku 2019 organizace Práh jižní Morava, z.ú. Vychází ze zahraničních modelů, které jsou přeneseny do tuzemských podmínek a obohaceny o vlastní zkušenosti s procesem zotavování.  

Lektoři Školy zotavení nejsou jen odborníci v sociálních a zdravotních službách, ale také lidé s duševním onemocněním a jejich neformální pečovatelé, kteří sami vedou kurzy a podílí se na koncepci školy zotavení. Jsou v souladu s přesvědčením, že zotavení je možné z jakékoliv nepříznivé životní situace (krize, kolapsy, změny) k prožití kvalitního a naplněného života. Lektoři prostřednictvím edukačních aktivit podporují studenty, aby nacházeli své zdroje a silné stránky, které mají k dispozici. Studenti, kteří se chtějí podělit o své znalosti s ostatními, jsou podporováni ve vlastní seberealizaci. Důležitou hodnotou je spolupráce, kdy společně s pracovníkem Školy zotavení vytvářejí a sami vedou některé skupiny.  

Všechny aktivity Školy zotavení jsou zdarma. Není třeba žádných doporučení nebo lékařských zpráv, studia se lze zúčastnit i anonymně. 

Poslání 

Posláním Školy zotavení je podpořit lidi se zkušeností s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení tak, aby mohli žít život podle svých představ a přání. Dalším cílem je bourat mýty a to prostřednictvím edukace lidí s duševním onemocněním, laické i odborné veřejnosti. 

Principy Školy zotavení v Brně 

  • Spolupráce: se všemi aktéry Školy zotavení, lidmi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, s odborníky v oblasti péče, stejně tak i s laickou veřejností. 
  • Svépomoc: aktivní zapojování lidí se zkušeností s duševním onemocněním do fungování, rozvíjení školy zotavení a lektorování vzdělávacích aktivit. 
  • Bezpečí: bezpečí studentů je prioritou, s důrazem na to, aby se studenti cítili při aktivitách bezpečně a s tím i odcházeli ze Školy zotavení. 

Prezenční forma  

Probíhá v prostorách organizace Práh jižní Morava v menší skupince lidí, kteří mají o dané téma zájem. Prezenční forma je omezena pro maximálně 15 studentů ve skupině. 

Online forma  

K této formě vzdělávací činnosti je využívána aplikace Zoom, je nutné mít k dispozici kvalitní internetové připojení a zařízení (počítač, tablet nebo smartphone) vybavené webovou kamerou a mikrofonem. 

Registrace 

Registrace je možná přes e-mail, kontaktní telefon nebo fyzicky na pobočce organizace Práh jižní Morava (Tuřanská 12). Ideální je přihlásit se na danou aktivitu nejpozději den před konáním akce. 

Kontakt

e-mail: skola.zotaveni@prahjm.cz

telefon: +420 739 293 521

Facebook: Škola zotavení Brno