Včasná podpora

Včasná podpora – posílení duševního zdraví u dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory

Předpokládaný termín zahájení a ukončení projektu
01.01.2022 – 31.08.2023

Cílem projektu je zlepšení duševního zdraví dětí a dospívajících (11-19 let) v Brně prostřednictvím specifického programu zahrnujícího včasnou detekci, intervenci a následnou podporu po hospitalizaci. Transfer znalostí norského partnera povede ke zlepšení detekce rozvíjejících se psychických potíží na školách a včasného navázání dětí a dospívajících na zdravotně-sociální Tým včasné podpory. Ten poskytne včasnou podporu přístupem Otevřeného dialogu, a to jak na školách, tak i na vybraném lůžkovém zařízení.)

Včasná detekce na školách bude probíhat prostřednictvím spolupracující sítě pedagogických pracovníků i cílené nabídky podpory, a to atraktivní formou pomocí komiksu. Tým bude aktivně spolupracovat s Dětským a dorostovým oddělením Psychiatrické klinika FN v Brně a prostřednictvím síťových setkání se bude navazovat na hospitalizované děti/dospívající a jejich blízké a následně pomáhat dětem a dospívajícím po hospitalizaci v procesu zotavení.

Vzdělávání a konzultace Týmu včasné podpory s norským partnerem povedou ke zvýšení kompetencí členů týmu v přístupu Otevřeného dialogu, který klade důraz na flexibilní a intenzivní podporu nejen člověka procházejícího krizí, ale také jeho blízkých. Snaží se posílit přirozené zdroje vzájemné podpory, které se nacházejí v rodině a širší komunitě.

Tým bude složený z case managerů (psych. sestry, sociálního pracovníka), psychologů a konzultujícího pedopsychiatra. Bude spolupracovat s dalšími zdravotnickými a sociálními službami i pedagogickými zařízeními a bude využívat získané znalosti v oblasti síťových setkání a v přístupu Otevřeného dialogu pro přímou podporu dětí a dospívajících. Prostřednictvím programu dojde k posílení duševního zdraví dětí a dospívajících, které jim umožní zvýšení kvality života, udržení důležitých sociálních vazeb, dokončení školní docházky a/nebo nalezení odpovídající společenské role. Program bude přispívat ke snížení rizika chronifikace duševních obtíží.

Projekt vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky a Fondů EHP.

Více informací o Fondech EHP a Norska naleznete na webových stránkách www.fondyehp.cz.

Kontakty na tým

Terénní tým včasné podpory
Štěpánská 2, 602 00 Brno

tel.: 604 191 035
e-mail: vcasnapodpora@prahjm.cz

Tým poskytuje služby v Brně.

Složení týmu

Barbora Pospíšilová

Jsem psycholožka a vedoucí Týmu včasné podpory. Aktuálně se zaměřuji na práci s mladými lidmi a cvičím se v daseinanalytické terapii. Je mi také blízký koncept Otevřeného dialogu.

Ve volném čase se věnuji své rodině a relaxuji u rukodělných činností nebo procházkami v přírodě. Užívám si vysokohorskou turistiku, zakončenou posezením v dobré restauraci. 

Martin Novák

Jsem psycholog s výcvikem v daseinsanalýze a Otevřeném dialogu. Baví mě pracovat s lidmi a hledat možnosti, jak se mít v životě lépe. S kolegy se snažím vytvářet prostor, kde je možné mluvit o věcech těžkých i veselých. Mám blízko k sociálnímu a ekologickému aktivismu a líbí se mi, když o sebe lidé navzájem pečují.

Eva Batůšková

Jsem psychiatrická sestra a arteterapeutka, absolvovala jsem také Montessori vzdělání. V současné době studuji Aplikovanou psychoterapii a inovace v sociálních službách. Absolvovala jsem také výcvik v Otevřeném dialogu. Mám ráda tanec, knihy, přírodu, dobrou kávu a moře. Ráda se učím, tvořím a trávím čas s dětmi.

Lucie Kovaříková

Jsem psychiatrická sestra. Vzdělávala jsem se v psychoterapii a Otevřeném dialogu, který mě přivedl k práci s klienty v krizi. Tito mladí lidé jsou pro mě inspirativní a ráda s nimi hledám možnosti, jak se vymanit z těžké situace. Mám ráda přírodu, artové filmy a knihy.

Lucie Kovaříková

Jsem psychiatrická sestra. Vzdělávala jsem se v psychoterapii a Otevřeném dialogu, který mě přivedl k práci s klienty v krizi. Tito mladí lidé jsou pro mě inspirativní a ráda s nimi hledám možnosti, jak se vymanit z těžké situace. Mám ráda přírodu, artové filmy a knihy

Tereza Kohut

Jsem psycholožka. V průběhu vysokoškolského studia jsem našla velkou zálibu v Otevřeném dialogu a nyní netrpělivě vyhlížím výcvik v tomto směru, kterého bych se mohla zúčastnit. Moc ráda poslouchám životní příběhy, maluju, jezdím se dívat na moře, chodím do starožitnictví a přesouvám nábytek.

Standa Matoušek

Psychoterapeut, vědec, psychiatr, cestovatel po americkém kontinentu a milovník tropického ovoce. Psychiatrii a psychoterapii se věnuji od roku 2014. Zkušenosti jsem získával v Psychiatrické léčebně Bílá Voda, na Klinice psychiatrie ve FN Olomouc a v komunitním multidisciplinárním týmu organizace Zahrada 2000 z.s. v Jeseníku nebo třeba v projektu Vizdom. Ještě před prací v oblasti duševního zdraví jsem se několik let věnoval výzkumu a výuce na lékařské fakultě. Zajímá mě role psychoterapie a podpory blízkých lidí v úzdravném procesu, popřípadě v prevenci zhoršování potíží. Mám za sebou roční výcvik v přístupu Otevřeném dialogu, který pomáhá najít v těžké situaci nové možnosti a získat podporu jak s pomocí blízkých, tak sítě profesionálů. Ve volném čase se rád věnuji cestování, pobytu v přírodě a studiu cizích jazyků.

Více informací o aktivitách Týmu včasné podpory a organizaci Práh jižní Morava, z. ú. naleznete na:

 @prahjiznimorava

 @ne.JSEM.cv.OK