Zveme na workshop Školy zotavení – O smrti: Konec nebo začátek?

pondělí 13.11., 20.11. a 27.11. | 14-16h | klub Naděje, Tuřanská 12, Brno

Cílem kurzu je uvědomění si smrti, jakožto neoddělitelné součásti života. Kurz má poukázat na to, jak byla v naší západní civilizaci postupně smrt a staroba vytěsněna z našeho běžného vnímaní. Dokud se nás smrt „nedotkne“ jakýmkoliv způsobem (ztráta blízké osoby, zážitky blízké smrti apod.), raději se tímto tématem nezaobíráme.

Nemusíte mít takovou zkušenost, možná si stačí jen někdy uvědomit svou konečnost a otevřeně o tomto tématu mluvit se svým okolím. Co nás může smrt naučit? Co si prostřednictvím této zkušenosti můžeme odnést pro svůj život tady a teď? Jak mluvit citlivě o smrti? Dá se zotavit ze ztráty blízké osoby?