Využití prvků dialektické behaviorální terapie v sociálních službách

Dialektická behaviorální terapie (DBT) je komplexní integrativní terapeutický program zaměřený specificky na léčbu pacientů, kteří se sebepoškozují, jsou chronicky suicidální a mají závažné potíže s regulací emocí, zejména pak pacientů s emočně nestabilní (hraniční) poruchou osobnosti. DBT je v současnosti jedním z nejefektivnějších způsobů práce s pacienty s hraniční poruchou osobnosti a jeho výhodou je možnost integrace DBT prvků do různých kontextů práce s těmito klienty. Tento výcvik se zaměřuje na využití DBT prvků při práci s klienty s hraniční poruchou osobnosti a podobnými potížemi v sociálních službách. Klienti s hraniční poruchou osobnosti tvoří stále větší část klientů v sociálních službách, zároveň se sociální pracovníci často potýkají s obtížemi při komunikaci a spolupráci s těmito klienty či neshodami v týmu ohledně péče o tyto klienty a standardní metody často nevedou k požadovaným výsledkům. Právě v těchto ohledech může specializovaný DBT přístup výrazně napomoci k větší efektivitě sociální práce s klienty s hraniční poruchou osobnosti a příbuznými poruchami. V rámci výcviku bude probráno pojetí hraniční poruchy osobnosti a jejího vzniku podle DBT, východiska DBT jako je otevřený a nehodnotící přístup, základní DBT strategie a jejich využití s klienty (dialektika, validace) a využití DBT prvků v týmové práci. Důraz v výcviku bude kladen na praktické nácviky všech probíraných přístup a technik v modelových situacích založených na reálných příkladech práce s pacienty s hraniční poruchou osobnosti v sociálních službách. Jedná se o základní část výcviku, na kterou bude navazovat další rozšiřující část.

Rozsah programu

Vícedenní (výcvik se skládá ze 3 částí)

Hodinový rozsah

16 (každá část)

Forma programu

Prezenční

Počet účastníků

max 20

Cílové kompetence

Absolvent rozumí pojetí hraniční poruchy osobnosti a jejího vzniku podle dialektické behaviorální terapie. Absolvent dokáže edukovat klienta o pojetí hraniční poruchy osobnosti a jejího vzniku podle dialektické behaviorální terapie. Absolvent dokáže komunikovat s klientem nehodnotícím způsobem. Absolvent dokáže použít metody dialektiky při komunikaci s klientem a v týmové komunikaci. Absolvent dokáže použít metody validace při práci s klientem, při práci se svým prožíváním vůči klientovi a v týmové práci. Absolvent dokáže vyvažovat strategie přijetí a změny v komunikaci s klienty a v týmové komunikaci.

Lektoři

Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D.

Mgr. Adéla Látalová Ph.D.

Mgr. Klára Zárubová

Mgr. Bc. Monika Radimecká

Mgr. Tereza Chvojková

Mgr. Martin Horký

Akreditace MPSV

A2022/0400-SP/PC

A2022/0991-SP/PC

A2022/0992-SP/PC