Terénní práce s lidmi s duševním onemocněním

V rámci kurzu bude účastník seznámen s možnostmi a principy terénní práce s lidmi se závažným duševním onemocněním. V úvodu uvedeme přehled základních psychiatrických pojmů, diagnóz (především z okruhu F20 – F39, tj. schizofrenie a poruchy nálad)a způsobů léčby propojené konkrétními příběhy z praxe. Dále bude probrán koncept zotavení (recovery) lidí s duševní nemocí. Účastník kurzu se dozví, kdy je u klientů nutná hospitalizace a jaké cesty k ní můžou vést. Budou nastíněny obecné zásady i specifika komunikace s lidmi s duševním onemocněním, probrány možnosti práce s rodinou. Poté bude účastník seznámen s praktickou částí terénní práce – jak podporovat lidi s duševním onemocněním v terénu na základě mapování jejich přání a potřeb, protikrizové plánování. Na praktických ukázkách a kazuistikách ilustrujeme příklady práce celého multidisciplinárního týmu (sociální pracovník, psychiatrická sestra, psychiatr, psycholog a peer konzultant) v terénu. V rámci celého kurzu budou probírány a diskutovány případy z praxe lektorů i účastníků.

Rozsah programu

Jednodenní

Hodinový rozsah

8

Forma programu

Prezenční

Počet účastníků

max 20

Cílové kompetence

Kurz seznámí účastníky s možnostmi a principy terénní práce. Účastník se bude orientovat v konceptu zotavení, základních psychiatrických diagnózách a pojmech, způsobech léčby. Účastník bude mít představu, jak komunikovat s lidmi s duševním onemocněním v jednotlivých fázích onemocnění. Absolvent bude mít povědomí, jak lze v terénu mapovat přání a potřeby klienta a jak s ním může vytvářet protikrizový plán, jaké jsou způsoby práce (ambulantní, asertivní, terénní). Bude vědět, kdy klient patří do nemocnice a jaké jsou způsoby hospitalizace. Bude mít představu o náplni práce multidisciplinátního týmu v terénu.

Lektoři

Mgr. Jiří Šupa, PhD.

Bc. Jana Wůdyová, Dis.         

Mgr. Barbora Plochová

Akreditace MPSV

A2020/1056-SP/PC/PP