Jak jednat s člověkem se závažným duševním onemocněním a jak jej podporovat

Předmětem kurzu je poskytnout základní orientaci ve specifikách jednání s lidmi s duševním onemocněním. Budou předneseny negativní i pozitivní příznaky jednotlivých duševních nemocí a specifikován jejich vliv na chování a  jednání osob s duševním onemocněním. Účastníci se naučí principy efektivní a zdravé komunikace a budou uvedeny příklady náročných situací, které se vyskytují při jednání s lidmi s duševním onemocněním, a jejich zvládání. V rámci kurzu budou probrány principy komunitní péče a možnosti vzájemné spolupráce státní správy a samosprávy se sociálními a zdravotními službami a vzájemné předávání informací. Budou také poskytnuty informace o možnostech podpůrných mechanismů při péči o osobu s duševním onemocněním a prvcích psychohygieny. Nakonec budou všechny přednesené informace aplikovány na konkrétní příklady z praxe, do kterých budou zapojeni i účastníci kurzu.

Rozsah programu

Jednodenní

Hodinový rozsah

6

Forma programu

Prezenční

Počet účastníků

10

Cílové kompetence

Kurz poskytne základní orientaci ve specifikách jednání s lidmi s duševním onemocněním. Účastník bude vzdělán o jednotlivých příznacích duševních onemocnění, které ovlivňují chování a jednání osob s duševním onemocněním a principy efektivní komunikace s těmito osobami. Dále bude vědět, jaké mohou nastat rizikové situace a jak je řešit. Absolventi získají znalosti o možnostech vzájemné spolupráce státní správy a samosprávy, sociálních a zdravotních služeb a získá orientaci v systému komunitní péče o osoby s duševním onemocněním. Účastníci získají informace o možnostech podpory při péči o osobu s duševním onemocněním a principech osobní psychohygieny.

Lektoři

Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.

Bc. František Forbelský

Eliška Mázlová Kratochvílová, DiS.

Akreditace MPSV

A2019/0737-SP/PC/PP/VP