Tým podpory bydlení Znojmo

Zavolejte nebo nám napište

Adresa

Pontassievská 918/1
669 02
Znojmo

Miroslav Boháč

vedoucí týmu

Tým podpory bydlení zajišťuje služby Chráněného bydlení ve městě Znojmo a Sociální rehabilitace ve Znojemském okrese. Posláním těchto služeb je zvyšovat soběstačnost lidí s psychotickým onemocnění na daném území, aby mohli samostatně bydlet v přirozeném prostředí (i po ukončení pobytu).

Služby jsou poskytovány vždy od pondělí do pátku v čase 8:00-16:30.

Cílem služeb je uživatel, který:

 • Získá nebo udrží samostatné bydlení v přirozeném prostředí dle svých potřeb a možností
 • Má takové dovednosti a schopnosti, které mu umožní samostatné bydlení v přirozeném prostředí dle jeho potřeb a možností
 • Umí samostatně zacházet se svou nemocí a má přehled o své medikaci
 • Umí využívat služby, které potřebuje
 • Navazuje a udržuje přirozené sociální vztahy a vazby 

Podmínky přijetí:

 • Dlouhodobé duševní onemocnění s psychotickými nebo afektivními poruchami
 • Věk 18-64 let
 • Stabilizovaný psychický stav
 • Bydliště ve Znojmě a okolí (dojezdový čas z místa bydliště do Práh jižní Morava, z.ú. musí být max. 60 minut)
 • Dobrovolná a aktivní spolupráce s pracovníky
 • Souhlas s aktivní spoluprací na stanovování, uskutečňování a hodnocení osobního rehabilitačního plánu
 • Zajištěné bydlení nebo jeho aktivní hledání
 • Zájemce umožní poskytovateli kontaktovat svého ambulantního nebo ošetřujícího psychiatra

Služby nejsou poskytovány:

 • Lidem s ochrannou léčbou (protialkoholická, protitoxikomanická, sexuologická)
 • Lidem se závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách (diagnostikovaná lékařem)
 • Lidem s agresivním chováním (diagnostikované psychiatrem)
 • Jedná-li se o kombinaci poruch nebo postižení

1. Chráněné bydlení

Služba je poskytována lidem dlouhodobě duševně nemocným s psychotickými a afektivními poruchami ze Znojma a okolí, kteří se v důsledku duševního onemocnění ocitli v nepříznivé životní situaci a nezvládají samostatné bydlení.

V rámci služby chráněného bydlení jsou poskytovány tyto činnosti:

 • Poskytnutí stravy či pomoc při zajištění stravy a podpora při přípravě stravy (např. nácviky vaření) nebo pomoc se zajištěním stravy jiným způsobem
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti prostřednictvím nácviků dovedností a pomoci a podpory při údržbě a úklidu domácnosti, pomoc s běžnými pochůzkami, hospodařením s penězi apod.
 • Pomoc a podpora při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora v oblasti sociálních vztahů
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředním – podpora a doprovázení na různé instituce, zájmové aktivity, podpora při využívání běžně dostupných služeb a zdrojů
 • Sociálně terapeutické činnosti – šetření a mapování potřeb, stanovování cílů, tvorba, naplňování a hodnocení rehabilitačních plánů
 • Pomoc při uplatňování práv – při komunikaci a jednání na institucích (banka, pošta, úřad či policie), pomoc při vyřizování běžných věcí na úřadech (např. vyplnění žádosti o obecní byt)

2. Sociální rehabilitace

Služba pomáhá uživateli získat a zvládat samostatné vlastní bydlení s podporou pracovníka služby. Pracovník se po vzájemné dohodě schází s uživatelem na společných schůzkách, kde se věnují záležitostem podle potřeb a přání uživatele. Služba se poskytuje pouze v pracovních dnech v běžnou pracovní dobu pracovníka na území ORP Znojmo. Je určena dlouhodobě duševně nemocným s psychotickými a afektivními poruchami v nepříznivé životní situaci v oblasti bydlení, kteří mají stabilizovaný psychický stav, ale v důsledku své nemoci nezvládají samostatné bydlení.

Zásady služby

 • Zachovávání důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů uživatele
 • Individuální práce s uživatelem a v souladu s jeho přáním či rozhodnutím
 • Respekt k soukromí uživatele
 • Poskytnutí komplexní podpory v rozsahu všech potřeb souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje