Terénní tým podpory bydlení

Zavolejte nebo nám napište

Adresa

Křenová 63
602 00
Brno

Zobrazit na mapě
Mgr. Tereza Chvojková

vedoucí týmu

Specifikace cílové skupiny Terénního týmu podpory bydlení

  • Osoby se závažným duševním onemocněním nebo s projevy duševních obtíží před diagnostikováním duševního onemocnění, kteří se v důsledku své nemoci nebo duševních obtíží ocitli v nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení a jsou ohroženi bezdomovectvím
  • Osoby od 18 let

Terénní tým podpory bydlení se snaží pomáhat těmto osobám stabilizovat jejich životní situaci. Tým je složen ze čtyř sociálních pracovníků – case managerů, psycholožky a asistentky pro hledání bydlení.

Podpora je poskytována lidem se závažným duševním onemocněním či s projevy duševních obtíží před diagnostikováním duševního onemocnění, v jehož důsledku jsou ohroženi na bydlení. Ať už se jedná o člověka bez domova, nebo ohroženého ztrátou bydlení či před propuštěním z instituce (např. psychiatrická nemocnice).

Klientem Terénního týmu Podpory bydlení tedy může být člověk, který už žádné bydlení nemá nebo bydlí v nestandardních typech bydlení, jako jsou ubytovny, azylové domy apod. Do těchto skupin patří i člověk, který je dlouhodobě hospitalizován a nemá kam jít.

Oblast působnosti

Celý tým sídlí na Křenové 63 a podporu poskytuje pouze na území města Brna.

Služby

Tým se snaží pomoci lidem zorientovat v jejich těžké situaci. Hned v úvodu spolupráce se tým snaží pomoci najít alespoň přechodnou formu bydlení a poté pomáhat řešit životní situaci klientů dlouhodobě, tedy postupně zlepšovat kvalitu bydlení, pomoci se zaměstnáním a usměrnit finance (snížit dluhy a zvýšit příjmy). U klientů, kteří mají duševní obtíže, ale ne diagnostikované duševní onemocnění, je jedním z prvních činností spolupráce stabilizace zdravotního stavu, na jejímž základě dochází k diagnostice, nastavení medikace a dále práce se samotným onemocněním.

Ambulantní hodiny Terénního týmu podpory bydlení

Ambulantní hodiny slouží zájemcům o službu ke konzultacím s pracovníkem anebo osobám, které chtějí využít Základní sociální poradenství, tedy pomoci vyhledat informace, kam se obracet dál, jaké jsou další možnosti řešení jejich nepříznivé situace apod. Ambulantní hodiny jsou určeny také osobám, které se chtějí poradit ohledně podpory pro své blízké, kteří se potýkají s duševním onemocněním, v jehož důsledku jsou ohroženi ztrátou bydlení, nebo jsou bez domova.

Terénní tým podpory bydlení má každé pondělí od 8 do 10 hodin ambulantní hodiny v kanceláři na adrese Křenová 63. V tuto dobu můžete dorazit na konzultaci s pracovníkem i bez předchozího objednání. Pokud byste si chtěli domluvit setkání i v jiný termín, neváhejte se obracet na telefonní číslo 606 586 440, nebo email bydleni@prahjm.cz

Způsob práce

Způsob práce tým provazuje se soudobými trendy v sociální práci jako je koncept zotavení, Housing First, otevřený dialog apod. Členové týmu tedy umí poskytovat dlouhodobou podporu, ale také asertivní, věcnou spolupráci.

Klienti se na tým často obracejí, když už je situace velmi nepříznivá. Buď když jsou klienti nuceni být na ulici, protože nemají jinou možnost, anebo jim hrozí výpověď z bydlení.

Díky spolupráci s Terénním týmem podpory bydlení má řada klientů svoji situaci již natolik stabilizovanou, že se mohou zaměřovat na další aspekty svého života. Někteří mají sociální byt nebo bydlí v komerčních pronájmech a řada z nich má také práci. Mnozí abstinují od návykových látek nebo se o to aktivně pokoušejí, což jim v životě dále výrazně pomáhá.