Terénní tým podpory bydlení

Zavolejte nebo nám napište

Adresa

Štěpánská 2
602 00
Brno

Zobrazit na mapě
Bc. Tereza Chvojková

vedoucí týmu

Terénní tým Podpory bydlení pomáhá lidem s duševním onemocněním, kteří jsou zároveň ohrožení na bydlení, stabilizovat jejich životní situaci. Tým je složen ze tří sociálních pracovníků – case managerů, psycholožky a asistentky pro hledání bydlení.

Podpora je poskytována lidem se závažným duševním onemocněním, v jehož důsledku jsou ohroženi na bydlení. Ať už se jedná o člověka bez domova, nebo ohroženého ztrátou bydlení či před propuštěním z instituce (např. psychiatrická nemocnice).

Klientem Terénního týmu Podpory bydlení tedy může být člověk, který už žádné bydlení nemá nebo bydlí v nestandardních typech bydlení, jako jsou ubytovny, azylové domy apod. Do těchto skupin jistě patří i člověk, který je dlouhodobě hospitalizován a nemá kam jít.

Oblast působnosti

Celý tým sídlí na Štěpánské 2 a v terénu působí na území města Brna.

Služby

Tým se snaží pomoci lidem zorientovat v jejich těžké situaci. Hned v úvodu spolupráce se tým snaží pomoci najít alespoň přechodnou formu bydlení a poté pomáhat řešit životní situaci klientů dlouhodobě, tedy postupně zlepšovat kvalitu bydlení, pomoci se zaměstnáním a usměrnit finance (snížit dluhy a zvýšit příjmy).

Způsob práce

Způsob práce se tým snaží provázat se soudobými trendy v sociální práci jako je koncept zotavení, Housing First, otevřený dialog apod. Členové týmu tedy umí poskytovat dlouhodobou podporu, ale také asertivní, věcnou spolupráci.

Klienti se na tým často obracejí, když už je situace velmi nepříznivá. Buď když jsou klienti nuceni být na ulici, protože nemají jinou možnost, anebo jim hrozí výpověď z bydlení.

Díky spolupráci s Terénním týmem podpory bydlení má řada klientů svoji situaci již natolik stabilizovanou, že se mohou zaměřovat na další aspekty svého života. Někteří mají sociální byt nebo bydlí v komerčních pronájmech a řada z nich má také práci. Mnozí abstinují od návykových látek nebo se o to aktivně pokoušejí, což jim v životě dále výrazně pomáhá.