Psychická pomoc dětem na Hodonínsku

Počet dětí a mladistvých s duševními obtížemi v posledních letech prudce vzrůstá. V České republice je však dětských psychologů a psychiatrů stále nedostatek. Na Hodonínsku se situací bojuje jeden z terénních týmů organizace Práh jižní Morava.

Terénní tým Hodonínsko podporuje osoby (od 11-80 let) s psychickými problémy na území Hodonínska a Veselska už více než 5 let. Koncem roku 2021 zaměřil svoji pozornost také na děti a mladistvé od 11 let, a to převážně v rámci spolupráce s Dětskou psychiatrickou nemocnicí Velká Bíteš. Aktuálně tým spolupracuje také se školskými a sociálními službami v rámci Hodonínska.

Obvykle se jedná o obtíže spojené depresivními náladami či úzkostmi, ale v mnoha případech děti nemají stanovenou žádnou psychiatrickou diagnózu. Mezi nejčastější situace, se kterými se tým setkává, patří tlak na výkon (nejen) ve školním prostředí, sebepoškozování, témata identity a sexuality nebo vnímání vlastního těla. Mnohdy se pracuje také s náročnou rodinnou situací nebo obtížnými změnami, jako například rozvod rodičů, stěhování či nástup do nové školy.

Tým poskytuje podporu a poradenství nejen dětem a mladistvým, ale také jejich blízkému okolí, například rodičům. Do spolupráce mohou být dle domluvy přizváni také učitelé či další odborníci z okolí dítěte. Každá situace je řešena individuálně podle potřeb, které jsou vymezeny v rámci prvního nezávazného setkání, jež probíhá průměrně do 3 týdnů od úvodního kontaktu.

Terénní tým Hodonínsko je multidisciplinární tým složený z odborníků, z nichž má každý svoji důležitou roli. Jeho součástí je psychiatrická sestra, sociální pracovníci i psycholog. Spolupracuje se také s konzultujícím psychiatrem. Primárně se jedná o terénní službu a členové týmu tak mohou pomáhat v přirozeném prostředí klientů. Vyjíždět za nimi mohou domů, do školy, dětských domovů i psychiatrických nemocnic. Zázemí pro schůzky je také v sídle týmu na ulici Tyršova 8.

Na tým se můžete obrátit na čísle 731 411 246 nebo na e-mailové adrese hodoninsko@prahjm.cz. Ambulantní hodiny na pobočce Tyršova 8 jsou každé pondělí v 8:00-10:00, jinak dle domluvy. Obracet se na tým mohou například i rodiče, kamarádi či učitelé z okolí dítěte.

Činnost týmu je finančně podporována Jihomoravským krajem, městem Hodonín a Veselí nad Moravou.