Zavádění nových procesů

Zavádění nových procesů v sociálních službách pro lidi s duševním onemocněním

Cílem projektu je zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných lidem s duševním onemocněním. V okresech Jihomoravského kraje Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo bude zřízeno pět metodických center zaměřených na meziresortní a mezioborovou spolupráci různých subjektů – sociálních pracovníků obcí, místních sociálních služeb, úřadů práce, poskytovatelů sociálních služeb a dalších ve prospěch lidí se závažným duševním onemocněním. Metodická centra budou organizovat pravidelná setkávání, kterými podpoří tvorbu regionálního modelu podpory lidí se závažným duševním onemocněním v souladu s reformou psychiatrické péče. V rámci projektu bude poskytováno také odborné akreditované vzdělávání pracovníkům veřejné správy, kteří se zabývají sociální, rodinnou nebo zdravotní problematikou.
Další důležitou aktivitou center bude zlepšení sdílené péče odborníků s neformálními pečovateli – rodinnými příslušníky a osobami blízkými. Pro tyto osoby jsou v rámci projektu připravena vzdělávací setkávání s cílem pomoci jim lépe zvládat situaci kolem svého blízkého s duševním onemocněním. Jedním z výstupů projektu bude vytvoření specifické metodiky pro každý okres a návrhu sdílené databáze.
Těmito aktivitami projektu chceme dosáhnout zkvalitnění péče o klienty s duševním onemocněním a zlepšení poskytovaných sociálně-zdravotních služeb, resp. optimalizace standardů kvality služby sociální rehabilitace, kterou má Práh jižní Morava, z.ú. akreditovanou pro celý Jihomoravský kraj.
V období 1. 9. 2016 až 31. 8. 2018 je projekt financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001551