Terénní tým region sever

Od 1.4.2023 realizujeme projekt „První projekt MAS – Podpora komunitního života a potřebných služeb na území MAS“ – CZ.03.02.01/00/22_008/0000075 a projekt „Podpora sociálního začleňování na území MAS Boskovicko PLUS“ – CZ.03.02.01/00/22_008/0000109.

Projekty se zaměří na zlepšení duševního zdraví v rodinách, kde jeden nebo i více z členů rodiny zažívá psychické potíže. Podpoří děti, dospívající i jejich rodiče ve zvládání projevů psychických problémů a sníží důsledky obtíží v rámci celé rodiny. Rodině a jejím členům bude poskytována podpora i formou skupinových aktivit.

Destigmatizační aktivity a workshopy budou cílit na zvýšení povědomí o péči o duševní zdraví v rodinách a přispějí k včasné detekci prvních psychických potíží u dětí. Propojení spolupráce týmu s dalšími profesionály v rámci regionu napříč sociálním, zdravotním a školským resortem.