Terénní tým Boskovicko

Cílem projektu je do 31.12.2022 prostřednictvím služby sociální rehabilitace podpořit 40 osob z cílové skupiny v sociálním začlenění do společnosti či na trh práce na Boskovicku. Cílem podpory lidí s duševním onemocněním je zvýšení sociálního fungování, zlepšení zacházení se svým zdravotním stavem a nalezení i udržení strukturované denní činnosti (např. práce nebo jiné pravidelné aktivity).

Projekt číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007730 budeme realizovat díky finanční podpoře Evropské unie – Evropského sociálního fondu – Operačnímu programu zaměstnanost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.

Projekt je financován i díky podpoře MAS Boskovicko PLUS.