Rozvoj terénních sociálně zdravotních týmů pro osoby s duševním onemocněním


Od 1.1.2023

Dotační program je zaměřen na financování výdajů souvisejících s rozvojem péče o duševní zdraví, na rozvoj multidisciplinární terénní spolupráce v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a o děti s psychickými potížemi. Cílem je multidisciplinární terénní spolupráce sociálních služeb a zdravotníků, prevence hospitalizací či jejich zkracování a nápomoc ke zotavení osob s duševním onemocněním a dětí s psychickými potížemi, včasné záchyty onemocnění a podpora poskytování zdravotně sociálních služeb v přirozeném prostředí klientů.