Rozvoj terénní práce v okresech JMK

V okresech JMK (zvláště odlehlejší a venkovské oblasti) je velký počet lidí se závažným duševním onemocněním (DO) a jejich blízkých, kteří nemají dostatečnou podporu. Projekt se zaměřuje na rozvoj terénní práce s lidmi s DO a jejich rodinnou sítí ve čtyřech okresech JMK. Terénní práce je založená na metodě case managementu a je poskytována multidisciplinárně složeným týmem.
Cílem projektu je zlepšit fungování lidí s DO v oblastech samostatného života a podpořit jejich zotavení.
Do konce projektu podpořit zvýšením kapacit terénních služeb sociální rehabilitace 90 osob se závažným duševním onemocněním z území vybraných okresů JMK v sociálním začlenění do společnosti a udržení společenských rolí. Cílem podpory lidí s duševním onemocněním je zvýšení sociálního fungování, zlepšení zacházení se svým zdravotním stavem a nalezení a udržení strukturované denní činnosti – např. práce či jiné pravidelné aktivity. Dle našich dlouhodobých zkušeností by měl být počet klientů na pracovníka do cca 15 lidí, aby takový typ podpory mohl být zajištěn, zvláště při četném dojíždění do odlehlých částí regionu. Současně budou podpořeni i jejich rodinní příslušníci, kteří s nimi žijí, aby došlo k obnovení podpůrných funkcí rodiny a zlepšení řešení náročných životních situací.

Projekt číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010747 budeme realizovat díky finanční podpoře Evropské unie – Evropského sociálního fondu – Operačnímu programu zaměstnanost od 1. 1. 2020 do 31.12.2021.