Prevence duševního zdraví v rodině

Na počátku roku 2016 začalo Sdružení Práh realizovat projekt, který cílí na zlepšení informovanosti a zvládání závažných duševních onemocnění v rodině. Vzdělávací aktivity zajišťuje tým složený z psychiatrických sester, psychologa a psychiatra.
Hlavními aktivitami projektu jsou pořádání psychoedukačních přednášek pro rodinné příslušníky a lidi s duševním onemocněním na Psychiatrické klinice FN Brno – Bohunice a návštěvy terénního týmu přímo v domácnostech klientů přispívající ke zlepšování komunikace mezi členy domácnosti.
Zmíněné aktivity přispívají ke zlepšení postoje lidí s duševním onemocněním i jejich rodinných příslušníků k psychiatrické léčbě, což tuto léčbu zefektivňuje. Projekt je realizován v období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016 za podpory Jihomoravského kraje, odboru zdravotnictví.