Prevence duševního zdraví

Prevence duševního zdraví u lidí se závažným duševním onemocněním a jejich blízkých

Na počátku roku 2017 začal Práh jižní Morava, z.ú. realizovat projekt, který cílí na prevenci duševního zdraví u lidí se závažným duševním onemocněním a jejich blízkých v Jihomoravském kraji. Rodinní příslušníci a lidé se závažným duševním onemocněním získají informace o projevech závažného duševního onemocnění, o tom, jak je lépe zvládat a jak předcházet návratu duševního onemocnění. Vzdělávací aktivity zajišťuje tým složený z psychiatrických sester, psychologa a psychiatra.
Hlavními aktivitami projektu jsou pořádání psychoedukačních přednášek pro rodinné příslušníky a lidi s duševním onemocněním na Psychiatrické klinice FN Brno – Bohunice a návštěvy terénního týmu přímo v domácnostech klientů přispívající ke zlepšování komunikace mezi členy domácnosti.
Zmíněné aktivity přispívají ke zlepšení postoje lidí s duševním onemocněním i jejich rodinných příslušníků k psychiatrické léčbě, což tuto léčbu zefektivňuje. Projekt je realizován v období 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017 za podpory Jihomoravského kraje, odboru zdravotnictví.