Podpora zaměstnávání 4

Projekt řeší vysokou míru nezaměstnanosti lidí s duševním onemocněním (dále také DO) v ORP Brno-město a Brno-venkov s využitím na míru šité podpory, metody IPS a partnerství s Úřadem práce.

Cílem je zvýšit zaměstnanost lidí z cílové skupiny na trhu práce. Projekt nabízí nový způsob řešení problému – nenabízí klasické předpracovní tréninky, které se ukazují jako méně efektivní při zaměstnávání lidí s DO, ale zaměstnání je klientům nalézáno dle jejich aktuálních možností a dovedností.

Projekt „Podpora zaměstnávání 4 číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012462“ budeme realizovat díky finanční podpoře Evropské unie – Evropského sociálního fondu – Operačnímu programu zaměstnanost od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022.