Podpora zaměstnávání 3

Do konce srpna 2018 poskytujeme v rámci projektu zaměstnavatelům mzdové dotace ve výši 9380 Kč měsíčně při zaměstnání našich klientů na půl úvazku. Konkrétní podmínky mzdových dotací je nutné individuálně řešit s vedoucí Agentury práce Práh. Příspěvek je vyplácen po dobu půl roku (nejdéle do srpna 2018).

Projekt „Podpora zaměstnávání 3“ pomáhá lidem s duševním onemocněním vzdělávat se, zvyšovat svou profesní kvalifikaci a získat dlouhodobé zaměstnání, ve kterém budou spokojeni.

Díky tomuto projektu naši klienti mohou získat vyšší stupeň profesní kvalifikace, který zlepší jejich šanci na uplatnění na trhu práce. K tomu jim pomůžeme množstvím podpůrných aktivit, které v rámci projektu probíhají, a to zejména bilanční diagnostikou, odpovídající motivací, vypracováním kariérního plánu a poradenstvím. To vše povede až k absolvování profesních kurzů a získání profesní kvalifikace. V rámci projektu pomůžeme našim klientům hledat pracovní uplatnění, navážeme kontakty se zaměstnavateli a poskytneme klientům pracovní asistenci. Projekt je realizován v rámci Jihomoravského kraje a je zaměřený na okresy Znojmo, Hodonín, Blansko, Brno-město a Brno-venkov. Probíhá od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 a je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002651