Moravská hudební scéna 2016

Projekt „Moravská hudební scéna 2016“ je celoroční koncertní přehlídka pořádaná Sdružením Práh v brněnském klubu Café Práh. Představuje široké veřejnosti regionální hudební skupiny z celého kraje. Navazuje přímo na projekt Brněnská hudební scéna, který v pěti ročnících od roku 2011 uvedl na scéně Café Práh desítky brněnských amatérských skupin. Moravská hudební scéna dává příležitost především kvalitním méně známým regionálním amatérským skupinám, které by jinak těžko hledaly prostor pro své koncerty. Velký prostor dostávají studentské kapely s průměrným věkem členů do 26 let (cca 40 %). Právě ony mají šanci oslovit publikum svým novým přístupem a energií.
Jednotlivé akce Moravské hudební scény probíhají vždy jako vystoupení dvou (maximálně tří) hudebních skupin (folk, pop, rock), z nichž jedna je (kvůli zjištění divácké návštěvnosti) vždy domácí brněnská. Přehlídka probíhá po celý rok třikrát až čtyřikrát do měsíce, obvykle ve čtvrtek či pátek.
Café Práh zajišťuje kompletní zázemí – stará se o propagaci a například ozvučení a svícení sálu. Amatérské kapely nehradí poplatky za pronájem, nízké vstupné jim navíc umožńuje pokrýt cestovní náklady.
Café Práh tímto projektem přispívá k oživení hudební scény v regionu, podpoře amatérských skupin i zvýšení zájmu publika o tyto moravské koncertní setkání.
Tento projekt pomáhá v období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016 financovat Jihomoravský kraj.