Centrum duševního zdraví PN Brno

Centrum duševního zdraví PN Brno je realizováno ve spolupráci s partnerem projektu – Psychiatrickou nemocnicí Brno. Podpoří proces zotavení lidí se závažným duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí na vymezeném území šestnácti městských částí města Brna (Komín, Žabovřesky, Královo Pole, Ponava, Medlánky, Řečkovice, Ivanovice, Mokrá Hora, Jehnice, Ořešín, Útěchov, Soběšice, Lesná, Husovice, Černá Pole, Zábrdovice).

Služby CDZ jsou poskytovány multidisciplinárním týmem složeným jak ze zdravotnické části (psychiatrické sestry, všeobecné sestry, psycholog, psychiatr), tak sociální části (sociální pracovníci včetně peer konzultanta), v pracovních dnech od pondělí do pátku. Činnosti centra zahrnují služby terénního týmu, služby denní péče, služby krizové, služby psychiatrické, služby klinického psychologa, služby psychoterapeutické a podporu svépomocných skupin vedených peer konzultantem.

Trvání projektu: 1. 1. 2020 až 30. 6. 2021
Číslo projektu – CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037
Nositelem projektu je Ministerstvo zdravotnictví, vyhlašovatelem Ministerstvo práce a sociálních věcí a realizátorem je Práh jižní Morava, z.ú a Psychiatrická nemocnice Brno.

Webové stránky Centra duševního zdraví PN Brno >>