Centrum duševního zdraví Brno

Centrum duševního zdraví Brno je realizováno ve spolupráci s partnerem projektu – Psychiatrickou klinikou FN Brno. Podpoří proces zotavení lidí se závažným duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí na vymezeném území devíti městských částí města Brna (Brno-Střed, Bohunice, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Kohoutovice, Bystrc, Jundrov, Bosonohy, Žebětín).
Služby CDZ jsou poskytovány multidisciplinárním týmem složeným jak ze zdravotnické části (psychiatrické sestry, všeobecné sestry, psycholog, psychiatr), tak sociální části (včetně peer konzultanta).
Činnosti centra zahrnují služby terénního týmu, služby denní péče, služby krizové, služby psychiatrické, služby klinického psychologa, služby psychoterapeutické a podporu svépomocných skupin vedených peer konzultantem.

Trvání projektu: 1. 9. 2018 až 29. 2. 2020
Číslo projektu – CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0004672
Nositelem projektu je Ministerstvo zdravotnictví, vyhlašovatelem Ministerstvo práce a sociálních věcí a realizátorem je Práh jižní Morava, z.ú a Fakultní nemocnice Brno (Psychiatrická Klinika).

Webové stránky Centra duševního zdraví Brno >>