Bydlení v Brně

Podpora bydlení lidí s duševním onemocněním

Projekt je zaměřen na řešení bezdomovectví lidí se závažným duševním onemocněním v Brně. Ti obvykle vypadávají ze zdravotní a sociální péče, případně si nejsou schopni říci o pomoc. Tito lidé budou aktivně vyhledáni a podpořeni službou sociální rehabilitace. Cílem je pomoci nejméně 40ti lidem nalézt a udržet stabilní bydlení prostřednictvím koordinované, systematické a intenzívní sociální práce (tzv. case managementu) v rámci služby sociální rehabilitace v Brně.
Lidé z cílové skupiny najdou nové vhodné bydlení v běžném pronájmu mimo ubytovnu, azylový dům nebo podobné zařízení. Pokud již bydlení mají, stabilizují svou bytovou situaci v dosavadním pronájmu, tj. budou splácet dlužnou částku, prodlouží se jim smlouva a podobně.
Díky intenzívní podpoře dojde k zlepšení potřebných dovedností k začlenění do běžného společenství. Společné soužití v sousedství s lidmi s duševním onemocněním pomůže snížit stigma těchto lidí u veřejnosti.
Významně se také zvýší spolupráce sociálních služeb a zdravotních institucí při řešení situací cílové skupiny. To povede k větší efektivitě spolupráce a zvýšení koordinace péče mezi zdravotní a sociální oblastí. Situace lidí se závažným duševním onemocněním ohrožených bezdomovectvím bude akcentována i v rámci destigmatizačních aktivit.

Projekt s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007803 financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a budeme jej realizovat v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021.