Práh jižní Morava a „Den firem“ na Střední průmyslové škole Brno, Purkyňova

Ve čtvrtek 23.2.2023 proběhla na Střední průmyslové škole Brno, Purkyňova každoroční událost s názvem „Den firem“, v rámci které jsou žákům celý den představovány různé společnosti a tedy i potenciální budoucí zaměstnavatelé. Tento rok se akce účastnily také pracovnice naší organizace, a to vedoucí Terénního týmu Podpory bydlení Tereza Chvojková a koordinátorka dobrovolníků Barbora Chmelová.

Kolegyně strávily se studenty oboru Sociální činnost celkem 2 vyučovací hodiny, v rámci kterých jim představily naši organizaci a způsob, jak v Prahu probíhá sociální práce. Věříme, že akce byla úspěšná a nalákala k nám spoustu nových budoucích sociálních pracovníků a pracovnic, kteří nám budou pomáhat v destigmatizaci a zkvalitňování života lidí s duševními obtížemi.

Jsme nesmírně rádi, že je o prezentace na téma duševního zdraví stále větší zájem mezi mladými lidmi. Na tomto základě nám bude velkým potěšením nadále pokračovat ve spolupráci (nejen) se Střední průmyslovou školou Brno, Purkyňova, ale i dalšími institucemi.