Posílení duševního zdraví u dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory – Tisková zpráva


TISKOVÁ ZPRÁVA – Práh jižní Morava, z. ú.Posílení duševního zdraví u dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory

V posledních letech přibývá duševních potíží mezi dětmi a dospívajícími. Pandemická situace může být spouštěčem těchto potíží nebo je dále prohlubovat. Přesto stále dochází k tomu, že jsou objednací doby v ambulancích dětské psychiatrie a klinické psychologie dlouhé a mnohdy vedou až k několikaměsíčnímu čekání na odbornou pomoc. Neexistuje přitom komplexní systém psychosociální podpory, který by umožnil spolupráci škol, zdravotnických zařízení a dalších odbornic a odborníků s rodinami, které se potýkají s psychickými potížemi dětí a dospívajících. Na tuto situaci reaguje projekt „Včasná podpora – posílení duševního zdraví u dětí a dospívajících prostřednictvím včasné podpory“, který bude realizován za podpory Norských fondů a Ministerstva zdravotnictví České republiky a začíná v lednu 2022.

Cílem projektu je posílení duševního zdraví dětí a dospívajících ve věku 11-19 let ve městě Brně prostřednictvím specifického programu zahrnujícího včasné rozpoznání psychických problémů u dětí a dospívajících, včasnou podporu a spolupráci se širokou sítí blízkých lidí kolem mladého člověka procházejícího krizí. Tým včasné podpory organizace Práh jižní Morava, z. ú. bude na projektu spolupracovat s pěti školami, Psychiatrickou klinikou FN Brno a Norskou univerzitou vědy a techniky, která poskytne podporu v rozvoji přístupu zvaného Otevřený dialog. Tento přístup klade důraz na flexibilní a intenzivní podporu nejen člověka procházejícího krizí, ale také jeho blízkých. Snaží se posílit přirozené zdroje vzájemné podpory, které se nacházejí v rodině a širší komunitě.

Společně s norským partnerem realizujeme vzdělávací program pro odbornice a odborníky spolupracujících škol a zdravotnických zařízení, kde budeme rozvíjet společné porozumění tomu, co znamená včasná podpora v duchu Otevřeného dialogu a rozpoznání rizika rozvoje psychických potíží. Mezi studentkami a studenty spolupracujících škol budeme šířit povědomí o duševním zdraví a včasné podpoře mimo jiné prostřednictvím komiksu Izák v úzkých Adriana Malgrena, který zachycuje zkušenost právě s výzvou vyhledání pomociProvozujeme také facebookové stránky NeJSEM cvOK, kde je možné rovnou požádat o pomoc anebo se dozvědět více o duševním zdraví a našich aktivitách.

Budeme také aktivně spolupracovat s Dětským a dorostovým oddělením Psychiatrické kliniky FN Brno, prostřednictvím tzv. síťových setkání v duchu Otevřeného dialogu navazovat spolupráci s hospitalizovanými dětmi/dospívajícími a jejich blízkými a následně pomáhat dětem a dospívajícím po hospitalizaci v procesu zotavení. Vznikající tým tvoří psychologové a psycholožky, psychiatrické zdravotní sestry, sociální pracovnice a konzultující psychiatr.

Věříme, že díky zmíněným projektovým aktivitám dojde k posílení duševního zdraví dětí a dospívajících, které jim umožní zvýšení kvality života, udržení důležitých sociálních vazeb, dokončení školní docházky a/nebo nalezení odpovídající společenské role. Projekt bude přispívat ke snížení rizika chronifikace duševních potíží.

Více informací o aktivitách Týmu včasné podpory a organizaci Práh jižní Morava, z. ú. naleznete na:

FB @ne.JSEM.cv.OK  

FB @prahjiznimorava 

Kontakt:
Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. – odborný garant služeb, tel. 607 756 729, e-mail jiri.supa@prahjm.cz

Projekt vznikl za podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky a programu EHP 2014-2021.

Dokument ke stažení ZDE