Pomoc a podpora pro lidi s duševním onemocněním na Boskovicku

Je již známo, že pod tlakem současné doby je výskyt duševních onemocnění stále na vzestupu, a ani Boskovicko není výjimkou. Důsledky s sebou nesou v krajních případech i mnoho sociálně izolovaných jedinců s duševními potížemi, neschopných řešit praktické situace spojené s bydlením, zaměstnáním či mezilidskými vztahy. Tito lidé postupně ztrácejí nejen sociální a komunikační dovednosti, ale také motivaci a schopnosti dále rozvíjet svou životní perspektivu.

Od roku 2016 začal na Boskovicku působit Terénní tým organizace Práh jižní Morava, z.ú., který zde realizoval například projekt Dobří sousedi. V té době byl zaznamenán i případ izolace ve výrazně zhoršeném stavu po dobu přibližně dvaceti let, bez jakékoliv zdravotní a sociální péče. Teprve po intervenci terénního týmu došlo k řešení sociální situace a navázání na zdravotní péči. Od roku 2020 je pak stále aktuální projekt podporovaný Evropskou unií a skupinou MAS Boskovicko PLUS, který na daném území poskytuje služby sociální rehabilitace pro lidi s duševními obtížemi prostřednictvím Terénního týmu Práh jižní Morava, z.ú.

Projekt MAS Boskovicko PLUS budeme realizovat do konce roku 2022. Jeho cílem je pomoci lidem se závažným duševním onemocněním, jako je například schizofrenie či afektivní poruchy (deprese, mánie nebo bipolární porucha). Terénní tým na daném území poskytuje potřebným bezplatnou podporu při jejich zapojení zpět do společnosti. Snaží se zaměřit především na tu část lidí s duševním onemocněním, která obvykle vypadává ze systému sociální a zdravotní péče, jelikož pomoc samostatně nevyhledá.

Projekt se snaží o navázání sociálních služeb na místní zdroje podpory, které by pomáhaly lidem s duševním onemocněním udržet se v běžném prostředí. Terénní tým doposud aktivně vyhledával, oslovoval a motivoval desítky klientů, kteří by jinak nebyli schopni pomoc sami vyhledat a využít. Zájemci o podporu v nepříznivé situaci nebo jejich blízcí mohou terénní tým také sami kontaktovat.

Jak taková pomoc probíhá? Při konkrétním setkání s klientem jsou na začátku vždy stanoveny cíle a plán průběhu služby, který je přizpůsoben individuálním potřebám daného člověka. Následně probíhají pravidelná setkání klienta se členy týmu, kteří poskytují podporu podle potřeby, a to za účelem zlepšení psychického stavu a jeho udržení. V závěru jsou pak zhodnoceny pozitivní změny, kterých se společně podařilo dosáhnout.

Do spolupráce s klientem je zapojen celý multidisciplinární tým (sociální pracovník, psycholog, peer konzultant – člověk s vlastní zkušeností duševního onemocnění) ve spolupráci s dalšími odborníky, mezi které patří ambulantní psychiatři, pracovníci úřadů, praktiční lékaři a další poskytovatelé sociálních služeb. Podpora duševně nemocným je mnohdy navázána již v průběhu jejich hospitalizace. Nedostatečné propojení sociální a zdravotní péče totiž často vedou k návratům klientů do lůžkových zařízení i po jejich propuštění, jelikož jim není poskytnuta dostatečná podpora při jejich začleňování se zpět do běžného života.

Aktuálně má terénní tým kapacitu ještě pro několik nových klientů, kterým může poskytnout odbornou pomoc a podporu. U těch stávajících je pomoc poskytována například při stabilizaci zdravotního stavu, řešení nepříznivé sociální situace např. nalezení vhodnějšího bydlení, řešení dluhů, udržení si zaměstnání, péči o domácnost, struktura denního režimu, zlepšení fyzické kondice, trénování paměti a pozornosti a snížení osamění.

Ať už čelíte duševnímu onemocnění vy sami nebo někdo z vašich blízkých, případně se s lidmi s těmito potížemi setkáváte při výkonu své práce a potřebujete informace či podporu, kontaktujte Terénní tým Blanensko telefonicky 605 992 243 nebo e-mailem blanensko@prahjm.cz. Lze se domluvit také na osobním setkání v naší nově otevřené kanceláři v Boskovicích, Masarykovo náměstí 21, kde býváme každý čtvrtek. Více informací o našich službách naleznete na našich webových stránkách www.prahjm.cz.

Projekt číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007730 realizujeme díky finanční podpoře Evropské unie – Evropského sociálního fondu – Operačnímu programu zaměstnanost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Projekt je financován i díky podpoře MAS Boskovicko PLUS.