Děkujeme za Vaši přízeň!

Děkujeme všem, kteří nás podporují svými dary, abychom nadále mohli šířit myšlenku destigmatizace a pomáhat lidem s duševními obtížemi. Obzvláště bychom rádi poděkovali uskupení KytarovkaBrno a společnosti Safina, za obzvláště štědré příspěvky, které nám v posledním měsíci velmi pomohly.

Za dary, které získáváme, můžeme zlepšovat podmínky a kvalitu práce s těmito lidmi, například skrze různé aktivity, které pro klienty i rodinné příslušníky nabízí naše Centrum zotavení. Pro tyto účely je vhodné zasílat dary na naši sbírku „Zotavení je možné„.

Pokud chcete přispět ke zkvalitnění multifunkčního kulturně vzdělávání střediska Café Práh, která pro Vás pravidelně připravuje bohatý kulturní i vzdělávací program, můžete poskytnou podporu také prostřednictvím speciální sbírky pro kavárnu Café Práh.

Od začátku roku 2023 nám obzvláště pomohl například štědrý dar od společnosti Safina, která se už od roku 1860 specializuje na výrobu předmětů z drahých kovů. Tento dar putoval na naši sbírku „Zotavení je možné“. Naši kavárnu zase nedávno podpořilo uskupení brněnských muzikantů KytarovkaBrno, kteří celé vstupné věnovali právě na sbírku Café Práh, které jim umožnilo akci uspořádat ve velkém sále. Ten i přes svou velikost praskal pod náporem množství účastníků ve švech. KytarovkaBrno je mladá komunita muzikantů s vlastním zpěvníkem známých písní různých žánrů, kteří svůj výdělek z akcí vždy věnují dobročinným účelům.