Svět i sebe poznáváme prostřednictvím příběhů. Vyprávět příběh svého zotavení je výborný způsob jak porozumět sobě i druhým. Šířením příběhů boříme mýty a inspirujeme ostatní. Přijďte si vyzkoušet dát do slov a souvislostí vaši životní zkušenost a sdílet s ostatními svůj příběh zotavení. Můžete si zkusit mluvit o různých oblastech svého života, jako jsou zdraví, práce, či zotavení ve vztazích. Cílem tohoto kurzu je naučit se pracovat s konceptem zotavení ve svém osobním příběhu a umět ho sdílet s ostatními lidmi.

Workshopem vás provedou peer lektoři s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

středa 25.1. | 12-15h

klub Naděje, Tuřanská 12, Brno

Dát či nedat si novoroční předsevzetí. Jaká jsou největší úskalí?

Je Nový rok, a přeci každý by si měl dát nějaké předsevzetí. Budí ve Vás tento zvyk stres? Každý rok je to stejné. Mnoho lidí si dá novoroční předsevzetí, které pak nedodrží. V kurzu o 3 setkáních se budeme věnovat smysluplnému plánování týdne, krátkodobých a dlouhodobých cílů.

Workshopem vás provede sociální pracovník a peer lektor.

16.1., 23.1. a 30.1. | 14-16h

klub Naděje, Tuřanská 12, Brno

Práh jižní Morava spouští první běh nového tří dílného vzdělávacího akreditovaného výcviku za zaváděcí cenu 3 800 Kč.

Proběhne ve dnech 13-14.2.2023 v prostorách kavárny Café Práh, Ve Vaňkovce 1 v Brně, vždy od 9:00.

Informace a registrace na e-mailové adrese: vzdelavani@prahjm.cz .

V první půlce prosince 2022 měli pracovníci Tereza Chvojková a Honza Ráž z Terénního týmu podpory bydlení možnost prezentovat organizaci a tým v Brně na Střední škole veřejnoprávní Trivis, s.r.o.

Žáci dvou tříd druhých ročníků byli seznámeni stručně s fungování organizace, blíže pak s fungování týmu, prací case managera a byli obeznámeni s osobnostními a legislativními předpoklady pro výkon profese sociálního pracovníka. V závěru byla pro žáky připravena interaktivní část, v rámci které se seznámili s tím, co je to duševní onemocnění, koncept zotavení, byla představena problematika závislostí a práce s krizí.

Věříme, že žáci i pedagogové přednášku ocenili, v roce 2023 se totiž chystá pokračování!

Napsal: Petr Salamon pro webové stránky www.produsevnizdravi.cz

Vytvořeno: 23. listopad 2022

Organizace Práh jižní Morava se již dlouho zabývá pomocí lidem s duševními potížemi, dětem, dospívajícím i dospělým. Od roku 2005 provozuje v brněnské Galerii Vaňkovka kavárnu Café Práh, ve které nabízí pracovní uplatnění lidem s hendikepem.

Lidé s duševní nemocí se v kavárně učí zvládat pracovní zátěž srovnatelnou se zaměstnáním v běžných podmínkách. Díky nabytým zkušenostem tak získávají motivaci vrátit se do práce na otevřeném trhu práce nebo také ke studiu na vysoké škole.

Projekt je součástí širších snah organizace zlepšovat vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním. Pracovníci podniku o své práci uvedli: „Chceme, aby se u nás cítili dobře zaměstnanci i návštěvníci.“ Kavárna nabízí návštěvníkům příležitost seznámit se s obsluhou, kterou tvoří lidé s duševními obtížemi. Zaměstnanci pracují i přes zdravotní problémy velmi kvalitně.

Kavárna poskytuje návštěvníkům mnoho služeb. Její prostředí je vhodné pro relaxaci i práci, příchozí se mohou připojit k internetu. Zaměstnanci podniku se pečlivě starají o kulturní dramaturgii, v programu jsou koncerty, autorská čtení, přednášky i promítání. Je možné si zde také nechat produkčně zajistit soukromou akci.

Součástí Café Práh je také malý obchůdek s výrobky z chráněných dílen z celé republiky i z vlastní produkce mateřské organizace. V obchůdku nabízí Práh široký sortiment zboží, například dřevěné a textilní hračky, kabelky, šperky, svíčky.

Organizace Práh klientům pomáhá překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech, jako je práce, samostatné bydlení, vzdělávání, péče o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času apod. Pomocí vlastních peer lektorů se také snaží veřejnost seznámit s příběhy lidí s duševní nemocí.

Více informací

S radostí Vás zveme na letošní ročník Dnů duševního zdraví, které se konají pod záštitou radního JMK pro oblast zdravotnictví Mgr. Jiřího Kasaly, MBA a radní JMK pro oblast sociální
Bc. Jany Leitnerové.

I letos se můžete těšit na bohatý a zajímavý program, který jsme pro vás pečlivě připravili.

Dny duševního zdraví 2021 jsou spolufinancovány Jihomoravským krajem.

S radostí Vás zveme na letošní ročník Dnů duševního zdraví, které se konají pod záštitou radního JMK pro oblast zdravotnictví Mgr. Jiřího Kasaly, MBA a radní JMK pro oblast sociální
Bc. Jany Leitnerové.

I letos se můžete těšit na bohatý a zajímavý program, který jsme pro vás pečlivě připravili.

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

„S koncem léta se rozloučíme prostřednictvím párty, která proběhne na naší tuřanské zahradě a kterou jsme pojmenovali v souladu s naším sloganem jako (NE)MOCNOU. Pomocí tohoto setkání totiž chceme bořit mýty a předsudky, které ve společnosti stále ještě panují vůči lidem s duševním onemocněním.
Program pro všechny návštěvníky jsme připravili společně a dalšími brněnskými organizacemi, takže se můžete těšit i na bohaté kulturní vyžití – např. koncert, pohádku atd. Připraven bude pohybově dramatický workshop, hra pro děti, otevřená bude i naše terapeutická dílna, kde si můžete vytvořit nějaký vlastní výrobek.
Odpoledne u nás ale můžete také strávit jen odpočinkem na zahradě a koupí něčeho dobrého na zub.
Akce je otevřená široké veřejnosti, odborníkům, dětem. Zkrátka všem (ne)mocným lidem =)
Na všechny se moc těšíme!“

Facebooková událost ZDE