Zajímáte se o dobrovolnictví, anebo se chcete naučit, jak posílit své duševní zdraví? Pak nepřehlédněte akci Duševní zdraví nejen pro dobrovolníky, která se koná 25. dubna od 16:30 v kavárně nevyPRAHnu v Žabovřeskách. Během krátkých přednášek se dozvíte, jaké to je být dobrovolníkem, komu dobrovolníci pomáhají a jak vypadá podpora jejich duševního zdraví. Mezi přednáškami si pak v krátkých ochutnávkách vyzkoušíte konkrétní techniky, kterými můžete posílit vlastní psychickou pohodu.

“Chceme podpořit zájem veřejnosti o dobrovolnictví, které podle nás pomáhá nejen potřebným, ale může obohatit i dobrovolníky samotné. Zároveň chceme ukázat, že se my všichni, včetně dobrovolníků, musíme o své duševní zdraví dobře starat, abychom mohli aktivně žít. A jak to udělat, to se dozvíte na našem programu,” sděluje koordinátorka dobrovolníků Anežka Mikolajková. Ta pracuje v organizaci Práh jižní Morava, která se zaměřuje na pomoc lidem s duševními potížemi (více na prahjm.cz). 

Nemusíte mít obavy, že by bylo odpoledne zaměřené na duševní zdraví, jen teoretické. Právě naopak. Mezi krátkými přednáškami si budete moci vyzkoušet konkrétní jednoduché techniky, které pomáhají udržovat zdravého ducha a čelit stresu. Půjde například o techniky body-scan, kotvení pěti smyslů nebo krátká pohybová cvičení.  

Celá akce je zdarma a koná se v rámci Dnů dobrovolnictví, Účastníci se budou moci během akce občerstvit v kavárně anebo si vychutnat paprsky jarního slunce na malé terásce. Anežka k tomu dodává: “Nebojte se přijít! Ať už dobrovolničíte, nebo ne, ať už jste staří nebo mladí, ať už jste ve stresu nebo zcela klidní. Akce je pro každého, kdo chce žít aktivní život a načerpat trochu inspirace!” 

Dny dobrovolnictví 2023

Kdy: Sobota 13. dubna 2024 Kde: Prodejna Albert, Nádražní 4, Blansko

Duševní potíže mohou postihnout kohokoli. Mnoho těchto lidí se pak potýká s předsudky a stigmatizací, a to i v běžných životních situacích, jako je nákup potravin.

Vaše dary našim klientům pomohou:

 • Usnadnit každodenní život
 • Zlepšit jejich psychickou pohodu
 • Cítit se méně izolovaní a více vnímáni

Co můžete darovat:

 • Trvanlivé potraviny (konzervy, těstoviny, rýže, luštěniny, olej, cukr, mouka, čaj, káva)
 • Drogerie (prací prášek, sprchový gel, šampon, zubní pasta, toaletní papír)

Přijďte v sobotu 13. dubna do Albertu v Blansku a darujte potraviny pro lidi s duševním onemocněním!

Společně můžeme změnit jejich životy k lepšímu!

Jak se mohu zapojit?

 • Darujte potraviny: Přijďte v sobotu 13. dubna do Albertu v Blansku a darujte potraviny pro lidi s duševními obtížemi.
 • Sdílejte tento příspěvek: Sdílejte tento příspěvek na sociálních sítích a s vašimi přáteli a rodinou.
 • Staňte se dobrovolníkem: Zapojte se do aktivit Prahu jižní Morava a pomozte lidem s duševním onemocněním zpět do života.

Škola zotavení Brno opět otevírá bezplatnou online podpůrnou skupinu pro rodiče a blízké osob s duševními potížemi!

Od 14. března 2024 bude znovu fungovat online podpůrná skupina pro rodiče a blízké osoby, kteří se podílejí na péči a podpoře osob potýkajících se s duševním onemocněním (ať již partneři, rodiče, děti, sourozenci nebo kamarádi). Skupina slouží ke sdílení svých úspěchů, zklamání, otázek i odpovědí v bezpečném prostředí s lidmi. kteří mohou mít podobnou zkušenost jako vy.

Odkaz k prvnímu online setkání získáte cca týden před setkáním na e-mail, který vyplníte jako součást formuláře: https://bit.ly/podpurna_skupina

Chceme Vám nabídnout prostředí, kde beze strachu můžete říct, co cítíte, co si myslíte, co chcete a co potřebujete.

První setkání proběhne ve čtvrtek 14.3. od 17 do 19 hodin.

Skupinu povede pracovnice v sociálních službách se specializací v klinické psychologii a zkušeností jako neformální pečovatel i osoba s duševním onemocněním.

středa 14.2. | 15-16 h |klub Naděje, Tuřanská 12, Brno

Společné setkání lektorů a studentů Školy zotavení je plánováno jako brainstormingová aktivita zaměřená na tvorbu kurzů a workshopů pro nadcházející trimestr.

Cílem setkání je vymyslet témata jednotlivých kurzů a jejich obsah, který bude co nejvíc přizpůsobený potřebám studentů.

Během setkání budou lektoři a studenti společně diskutovat a sdílet své nápady a představy, přičemž se budou inspirovat vzájemnými zkušenostmi a zájmy. Cílem je vytvořit pestrou a obohacující paletu kurzů, které budou oslovovat různé oblasti zájmu a pomohou studentům rozvíjet se v různých směrech.

úterý 13.2. | 14:15-15:45 |klub Naděje, Tuřanská 12, Brno

Chcete být součástí svépomocné skupiny? Přijďte na úvodní setkání, kde se společně domluvíme, kam bude svépomocná skupina směřovat. (Skupinová pravidla, časová a organizační struktura). Řekneme si vaše očekávání, potřeby a přání. Představíme vám pomůcky, které můžeme při setkáních používat a nabídneme vám role, ve kterých můžete do skupiny vstupovat i vystupovat.

Pokud chcete docházet na svépomocnou skupinu, přijďte na toto úvodní setkání, kde se můžete rozhodnout, zda pro vás navštěvování skupiny bude mít smysl.

pondělí 12., 19. a 26.2. | 14-16h |klub Naděje, Tuřanská 12, Brno

Tento kurz je určen pro ty, kteří hledají efektivní strategie pro organizaci svého času. Během tří lekcí se účastníci seznámí s principy time managementu a naučí se aplikovat je ve svém každodenním životě. Lekce nabízejí strategie pro plánování a uspořádání času. Účastníci také získají nástroje pro stanovování a dosahování dlouhodobých cílů. Kurz je interaktivní a zahrnuje kombinaci přednášek, skupinových diskusí a individuálního cvičení.

Cílem kurzu je posílit schopnost účastníků efektivně využívat svůj čas, zvládat stres a dosahovat svých cílů s větší lehkostí a spokojeností.

Terénní tým region východ

Terénní tým region východ vzniká k 1.1.2024 sloučením Terénního týmu Hodonínsko a Terénního týmu Břeclavsko. Působí tak v oblastech s rozšířenou působností: Hodonín, Veselí nad Moravou, Břeclav, Hustopeče a Mikulov, kde poskytuje pomoc a podporu lidem s duševními obtížemi.

Pracoviště Terénního týmu region východ se nachází v Hodoníně na ulici Tyršova 8.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Tato nově vznikající služba spadá pod Terénní tým pro děti a mladistvé a jejím posláním je podpora rodin v Brně, jejichž člen nebo členové (dítě, dospívající, dospělý) mají zkušenost s duševním onemocněním. Cílem je služby pomoci těmto rodinám se získáním potřebných dovedností k řešení nepříznivé situace, udržení duševního zdraví rodiny a aktivní podpory duševního vývoje dítěte.

Služba je určena rodinám s dětmi ve věku od 7- 18 let z Brna, jejichž zdravý vývoj je ohrožen výskytem psychických obtíží některého z členů rodiny.

Služba SAS – popis realizace
pdf
295 KB

Krizová pomoc

Další nová služba poskytuje podporu lidem od 11 do 35 let z Brna, kteří prochází psychickou krizí, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Cílem je pomoci těmto lidem se zorientovat v krizové situaci, získat přehled o způsobech jejího řešení ve vlastním prostředí a s vyžitím přirozených zdrojů ve svém okolí a navrátit se do běžného života. Nová služba krizové pomoci spadá pod Tým včasné podpory.

Služba Krizová pomoc – popis realizace
pdf
478 KB
Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem

Projekt „Práh – rozvoj multidisciplinární spolupráce v týmech pro osoby s duševním onemocněním“, který jsme realizovali díky podpoře Jihomoravského kraje v období od 1. 5. 2023 do 31. 12. 2023, se zaměřil na to, aby se právě tyto dvě oblasti péče více propojily. V rámci projektu byli do týmů pro osoby s duševním onemocněním zapojení zdravotníci, kteří měli možnost mapovat a konzultovat s klienty jejich zdravotní stav, poskytovat jim edukaci o duševním onemocnění a jeho léčbě nebo je doprovázet k lékařům.

Výstupy projektu

V rámci projektu bylo identifikováno 175 klientů se zdravotními potřebami. Zdravotníci poskytli klientům podporu v oblasti užívání medikace, řešení somatických potíží, motivace k léčbě a v krizových situacích, zapojili se také do asertivního kontaktování. V rámci projektu bylo edukováno celkem 56 klientů o svém zdravotním stavu/duševním onemocnění a bylo vytvořeno celkem 40 společných plánů podpory. Tyto plány zahrnovaly jak sociální, tak zdravotní potřeby klientů. U 44 klientů se podařilo udělat významný pokrok v jejich procesu zotavení

Příklady konkrétních přínosů

Kromě statistických dat projekt přinesl také řadu příběhů, které ilustrují konkrétní přínosy multidisciplinární spolupráce.

Například klientka s diagnózou paranoidní schizofrenie, která se léčila s depresí a měla sebevražedné myšlenky, byla díky podpoře zdravotní sestry schopna překonat krizové období a najít si alternativní způsob seberealizace.

Další klient, který neužíval medikaci a neorientoval se v oblasti svého zdravotního stavu, byl díky podpoře zdravotní sestry motivován k léčbě a zlepšil svůj zdravotní stav.

Dlouhodobě podporovaný klient, který potřebuje intenzívní podporu, se může díky zapojené zdravotní sestře zotavovat v domácím prostředí.

Příběhy klientů ukazují, že multidisciplinární spolupráce může mít významný pozitivní dopad na péči o klienty s duševním onemocněním. Díky podpoře zdravotníků mohou klienti dostat potřebnou zdravotní péči, což může vést ke zlepšení jejich zdravotního stavu a kvality života.

Závěrem

Projekt ukázal, že zapojení zdravotníků do práce týmů pro osoby s duševním onemocněním může mít významný pozitivní dopad na péči o tyto klienty.

Díky multidisciplinární spolupráci mají klienti s duševním onemocněním lepší přístup ke zdravotní péči, což může vést ke zlepšení jejich zdravotního stavu a kvality života.

Jaké další přínosy multidisciplinární spolupráce může mít?

Kromě zvýšeného přístupu ke zdravotní péči může multidisciplinární spolupráce mít i další přínosy, například:

 • Včasnější diagnostiku a léčbu onemocnění
 • Zlepšení komunikace mezi klienty, pracovníky týmů a dalšími odborníky
 • Snížení rizika relapsu onemocnění
 • Zlepšení kvality života klientů

Multidisciplinární spolupráce je tedy důležitým prvkem komplexní péče o lidi s duševním onemocněním.

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

středa 15.11. | 13-16h|klub Naděje, Tuřanská 12, Brno

Můj podzimní balanc vznikl ve spolupráci se studenty naší Školy zotavení.

Workshop je zaměřený na zvědomění krásy podzimního období a přizpůsobení se proměnám počasí, aniž by to negativně ovlivnilo naši náladu. V rámci tohoto workshopu budeme také vytvářet hřejivý dárek, který nám připomene tyto výjimečné okamžiky. Hlavním cílem je naučit se zvládat jak proměny počasí, tak i proměny nálad, a odnést si pocit uvolnění a úsměv na tváři.

Kurzem vás provedou sociální pracovníci.

pondělí 13.11., 20.11. a 27.11. | 14-16h | klub Naděje, Tuřanská 12, Brno

Cílem kurzu je uvědomění si smrti, jakožto neoddělitelné součásti života. Kurz má poukázat na to, jak byla v naší západní civilizaci postupně smrt a staroba vytěsněna z našeho běžného vnímaní. Dokud se nás smrt „nedotkne“ jakýmkoliv způsobem (ztráta blízké osoby, zážitky blízké smrti apod.), raději se tímto tématem nezaobíráme.

Nemusíte mít takovou zkušenost, možná si stačí jen někdy uvědomit svou konečnost a otevřeně o tomto tématu mluvit se svým okolím. Co nás může smrt naučit? Co si prostřednictvím této zkušenosti můžeme odnést pro svůj život tady a teď? Jak mluvit citlivě o smrti? Dá se zotavit ze ztráty blízké osoby?

pondělí 6.11. | 14-16h | klub Naděje, Tuřanská 12, Brno

Společné setkání lektorů a studentů Školy zotavení je plánováno jako brainstormingová aktivita zaměřená na tvorbu kurzů a workshopů pro nadcházející trimestr. Cílem setkání je vymyslet témata jednotlivých kurzů a jejich obsah, který bude co nejvíc přizpůsobený potřebám studentů.

Během setkání budou lektoři a studenti společně diskutovat a sdílet své nápady a představy, přičemž se budou inspirovat vzájemnými zkušenostmi a zájmy. Cílem je vytvořit pestrou a obohacující paletu kurzů, které budou oslovovat různé oblasti zájmu a pomohou studentům rozvíjet se v různých směrech.

Chcete se stát lektorem Školy zotavení? Přijďte na setkání a zjistěte více.

Informace pro laickou veřejnost budou pracovníci a dobrovolníci Prahu podávat na Zelném trhu 11. října od 12 do 18 hodin u stánku „HYPERDESTIGMATIZAČNÍ SUPERPSYCHOHYGIENA“. Návštěvníci se dozvědí informace o duševním zdraví a duševních potížích, a také si vyzkouší simulátory deprese a schizofrenie. Kromě toho se budou moci vyfotit v zrcadle v rámci výzvy „Vyplázni jazyk na duševní potíže!“ a vhodit předsudky o duševních nemocech do připravené záchodové mísy. „Touto netradiční formou chceme upozornit na stále přetrvávající předsudky vůči duševním potížím. S těmi totiž žije okolo 10 % obyvatel České republiky, a předsudky jim ztěžují každodenní život i vyhledání odborné pomoci.“ říká Blanka Veškrnová, ředitelka organizace Práh jižní Morava.

Pro odbornou veřejnost je připraven seminář Děti a mladiství v krizi, který se bude konat 10. října mezi 10. a 16. hodinou ve velkém sále Café Práh. Seminář se zaměří na aktuálně nejpalčivější téma v oblasti duševního zdraví – nárůst psychických obtíží u dětí a mladistvých. Přednášet budou odborníci ze sociální, zdravotní a školní oblasti.

Další součástí kampaně bude přednáška Duševní zdraví seniorů, a to v prostorách Senior pointu a kavárny nevyPRAHnu v přízemí Komunitního centra Žabka v ulici Plovdivská 7A. Ta se koná v podvečer 12. října v 17 hodin. „Uvědomujeme si, že s duševními potížemi se mohou setkat i lidé ve vyšším věku, avšak právě pro ně může být získání relevantních informací nejobtížnější. Přednáška je tak určena především jim, ale také jejich blízkým, kteří se jim snaží pomáhat,“ vysvětluje obsah odborný garant a psycholog z Prahu jižní Morava Jiří Šupa. Podle něj se lidé na přednášce dozvědí, co duševní zdraví seniorů podporuje, co mohou udělat v případě potíží oni sami, a s čím je dobré se již obrátit na odborníka.

Součástí Dnů duševního zdraví je také výzva na sociálních sítích „Vyplázni jazyk na duševní potíže!“. Ta má upozornit, že je v pořádku mluvit o duševních potížích a v případě potřeby vyhledat i odbornou pomoc. V naší společnosti je ale toto téma stále částečně tabu, což způsobuje, že lidé potíže mnohdy tají a nevyhledají pomoc. To vede často ke zhoršení obtíží a ke komplikacím. Sdílením výzvy na sociálních sítích lidé podporují blízké a známé, aby se nebáli o svých potížích mluvit nebo případně vyhledat odbornou pomoc.

Poslední akcí v rámci kampaně je pilotní program pro žáky, který se odehraje několik dopolední v prostorách Senior pointu v přízemí Komunitního centra Žabka v ulici Plovdivská 7A. Půjde o workshopy s tématy duševního zdraví a psychických potíží určené pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Společně s ostatními akcemi má i tato připomenout, že psychické zdraví je neméně důležité nežli to fyzické. A kdy jindy se touto oblastí zabývat, než právě v období okolo 10. října, kdy je Světový den duševního zdraví.

Práh jižní Morava_tisková zpráva_DDZ23
pdf
774 KB

Akci mediálně podporuje portál kudyznudy.cz, kterému děkujeme.


Program: