Veškeré aktuality a informace k programu naleznete na facebookové události zde

Organizace Práh jižní Morava letos pořádá již 21. ročník osvětové kampaně Dny duševního zdraví, které se budou odehrávat ve dnech 10. až 14. října 2022 v Brně. Destigmatizační události v rámci těchto dnů budou probíhat pod záštitou radního Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví Mgr. Jiřího Kasaly, MBA. a radní pro sociální oblast Bc. Jany Leitnerové. Zaměřovat se budou se na laickou i odbornou veřejnost a vstupné na veškeré části programu bude dobrovolné.

Cílem Dnů duševního zdraví je pravdivě informovat veřejnost o psychickém zdraví i nemocech a odbourávat stigmata a předsudky vůči lidem s duševním onemocněním. Návštěvníci se mohou těšit na semináře, přednášky, diskuse, autorské čtení i promítání filmu. Součástí programu je také destigmatizační výstava organizace Práh jižní Morava, která se bude odehrávat v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí v Brně. Vystavené fotografie si budou návštěvníci moci prohlédnout od 3. až do 27. října.

Převážná část programu se poté bude odehrávat v sálech kavárny Café Práh, která poskytuje pracovní místa lidem s duševním onemocněním a tím jim pomáhá v návratu do pracovního prostředí. Přednášet zde budou odborníci i lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

V pondělí 10. října začne program ve velkém sále kavárny promítáním chorvatského dokumentárního filmu Sousedé (Susjedi), který přibližuje návrat lidí s psychickými obtížemi po desetiletích v ústavu do běžných životů. Po filmu bude následovat beseda o Reformě péče o duševní zdraví v čele s Janem Kozákem z Národního ústavu duševního zdraví. Pro odborníky z praxe bude 11. října ve velkém sále kavárny připraven seminář o systému krizových služeb v Jihomoravském kraji a 12. října zase přednáška o porušování ochrany osobních a citlivých údajů u klientů, kterou povedou právníci z Kanceláře veřejného ochránce práv. Dne 13. října proběhne v malém sálu kavárny autorské čtení Markéty Dohnalové alias Michaely Malé, spolu s jejím osobním příběhem ze života se schizofrenií, po kterém bude následovat doprovodná diskuse na téma života s duševním onemocněním a procesu zotavení.

V závěru programu Dnů duševního zdraví proběhne 14. října událost pro děti v podzimní zahradě organizace Práh jižní Morava na adrese Tuřanská 12 v Brně. Akci s názvem Přes práh podzimu bude pořádat Centrum zotavení, které pro děti připraví program plný her a pohybových aktivit. Dětem bude umožněn i přístup do rukodělných dílen, ve kterých klienti organizace Práh pracují a s lektory si tak budou moci vytvořit například vlastní keramické výtvory.

Dny duševního zdraví každoročně připomínají, že psychické zdraví je neméně důležité nežli to fyzické. V rámci těchto dnů se zúčastněným otevírá příležitost hovořit o souvisejících problémech a hledat cesty ke zlepšení situace v dané oblasti. Práh jižní Morava také motivuje veřejnost k tomu, aby se alespoň v těchto dnech na vlastní duševní zdraví více zaměřila a hledala cesty k osobnímu klidu a duševní pohodě.

Dny duševního zdraví finančně podporuje Jihomoravský kraj a Statutární město Brno.

Říjnové Dny duševního zdraví přinesou letos promítání chorvatského dokumentu i autorské čtení

Je již známo, že pod tlakem současné doby je výskyt duševních onemocnění stále na vzestupu, a ani Boskovicko není výjimkou. Důsledky s sebou nesou v krajních případech i mnoho sociálně izolovaných jedinců s duševními potížemi, neschopných řešit praktické situace spojené s bydlením, zaměstnáním či mezilidskými vztahy. Tito lidé postupně ztrácejí nejen sociální a komunikační dovednosti, ale také motivaci a schopnosti dále rozvíjet svou životní perspektivu.

Od roku 2016 začal na Boskovicku působit Terénní tým organizace Práh jižní Morava, z.ú., který zde realizoval například projekt Dobří sousedi. V té době byl zaznamenán i případ izolace ve výrazně zhoršeném stavu po dobu přibližně dvaceti let, bez jakékoliv zdravotní a sociální péče. Teprve po intervenci terénního týmu došlo k řešení sociální situace a navázání na zdravotní péči. Od roku 2020 je pak stále aktuální projekt podporovaný Evropskou unií a skupinou MAS Boskovicko PLUS, který na daném území poskytuje služby sociální rehabilitace pro lidi s duševními obtížemi prostřednictvím Terénního týmu Práh jižní Morava, z.ú.

Projekt MAS Boskovicko PLUS budeme realizovat do konce roku 2022. Jeho cílem je pomoci lidem se závažným duševním onemocněním, jako je například schizofrenie či afektivní poruchy (deprese, mánie nebo bipolární porucha). Terénní tým na daném území poskytuje potřebným bezplatnou podporu při jejich zapojení zpět do společnosti. Snaží se zaměřit především na tu část lidí s duševním onemocněním, která obvykle vypadává ze systému sociální a zdravotní péče, jelikož pomoc samostatně nevyhledá.

Projekt se snaží o navázání sociálních služeb na místní zdroje podpory, které by pomáhaly lidem s duševním onemocněním udržet se v běžném prostředí. Terénní tým doposud aktivně vyhledával, oslovoval a motivoval desítky klientů, kteří by jinak nebyli schopni pomoc sami vyhledat a využít. Zájemci o podporu v nepříznivé situaci nebo jejich blízcí mohou terénní tým také sami kontaktovat.

Jak taková pomoc probíhá? Při konkrétním setkání s klientem jsou na začátku vždy stanoveny cíle a plán průběhu služby, který je přizpůsoben individuálním potřebám daného člověka. Následně probíhají pravidelná setkání klienta se členy týmu, kteří poskytují podporu podle potřeby, a to za účelem zlepšení psychického stavu a jeho udržení. V závěru jsou pak zhodnoceny pozitivní změny, kterých se společně podařilo dosáhnout.

Do spolupráce s klientem je zapojen celý multidisciplinární tým (sociální pracovník, psycholog, peer konzultant – člověk s vlastní zkušeností duševního onemocnění) ve spolupráci s dalšími odborníky, mezi které patří ambulantní psychiatři, pracovníci úřadů, praktiční lékaři a další poskytovatelé sociálních služeb. Podpora duševně nemocným je mnohdy navázána již v průběhu jejich hospitalizace. Nedostatečné propojení sociální a zdravotní péče totiž často vedou k návratům klientů do lůžkových zařízení i po jejich propuštění, jelikož jim není poskytnuta dostatečná podpora při jejich začleňování se zpět do běžného života.

Aktuálně má terénní tým kapacitu ještě pro několik nových klientů, kterým může poskytnout odbornou pomoc a podporu. U těch stávajících je pomoc poskytována například při stabilizaci zdravotního stavu, řešení nepříznivé sociální situace např. nalezení vhodnějšího bydlení, řešení dluhů, udržení si zaměstnání, péči o domácnost, struktura denního režimu, zlepšení fyzické kondice, trénování paměti a pozornosti a snížení osamění.

Ať už čelíte duševnímu onemocnění vy sami nebo někdo z vašich blízkých, případně se s lidmi s těmito potížemi setkáváte při výkonu své práce a potřebujete informace či podporu, kontaktujte Terénní tým Blanensko telefonicky 605 992 243 nebo e-mailem blanensko@prahjm.cz. Lze se domluvit také na osobním setkání v naší nově otevřené kanceláři v Boskovicích, Masarykovo náměstí 21, kde býváme každý čtvrtek. Více informací o našich službách naleznete na našich webových stránkách www.prahjm.cz.

Projekt číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007730 realizujeme díky finanční podpoře Evropské unie – Evropského sociálního fondu – Operačnímu programu zaměstnanost od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Projekt je financován i díky podpoře MAS Boskovicko PLUS.

Vážení klienti Prahu

V současné situaci probíhají služby Prahu v NOUZOVÉM REŽIMU.
Co to znamená? Na základě nařízení vlády ČR jsou všechny tři kavárny a prodejna Galerie Práh uzavřeny. Až do odvolání je rovněž uzavřena sociálně-terapeutická dílna a neprobíhají aktivity Centra zotavení. Vstup do budovy na Tuřanské je možné pouze s ochrannými prostředky.
Z důvodu nedostatku ochranných prostředků – ochranných roušek a dezinfekce, část zaměstnanců od pondělí šije roušky, které jsou postupně distribuovány všem pracovníkům, přednostně pracovníkům a klientům chráněného bydlení a do terénních týmů v Brně i okresů.
Až do vytvoření dostačujícího množství ochranných prostředků je většině terénních pracovníků přidělena práce doma a kontakty s klienty probíhají po telefonu. Pouze v akutních případech probíhají setkání v terénu, kdy jsou chráněni jak pracovníci, tak klienti ochrannými rouškami.
Víme, že je situace nepřehledná a rychle se mění. Pokud se nebudete cítit dobře, volejte blízkým, pracovníkovi Prahu, na kterého máte kontakt, společně určitě najdete možnost podpory.

Doufám, že se nám tuto situaci podaří společně překonat!
Vedení Prahu jižní Morava, z.ú.