Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Operační program potravinové a materiální pomoci podporuje osoby a domácnosti ohrožené chudobou a sociálním vyloučením.
Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím operačního programu realizuje projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“. Nejchudší lidé dostanou díky projektu zdarma potraviny, hygienické potřeby, základní domácí potřeby a textilní výrobky.
V rámci projektu jsou nabízeny doprovodné aktivity přispívající k sociálnímu začleňování.

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III“ s registračním číslem CZ.03.04.01/00/22_010/0001326 je projektem financovaným z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost plus (OPZ+), evropský podíl financování činí 90 % a národní podíl činí 10 %.