Komplexní program zdravotně sociálních služeb

Vytvoření komplexního programu zdravotně sociálních služeb vedoucí k prevenci dlouhodobé hospitalizace lidí se závažným duševním onemocněním

Práh jižní Morava začal 1. 5. 2015 realizovat projekt Vytvoření komplexního programu zdravotně sociálních služeb vedoucí k prevenci dlouhodobé hospitalizace lidí se závažným duševním onemocněním CZ.11/MGS/026. K tomuto projektu byla schválena jeho doplňková aktivita (Síťování služeb pro osoby s duševním onemocněním v Brně), která začala probíhat 1. 5. 2016. V rámci projektu byla navázána spolupráce s těmito partnery: Baerum Distric Psychiatric Center, VV HT, Fakultní nemocnice Brno. Dotace je poskytnuta v souladu s dokumentací Malého Grantového Schématu (MGS) Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014.

Projekt přispívá k prevenci dlouhodobé hospitalizace lidí s duševním onemocněním tím, že sociální a zdravotní pracovníci, kteří o pacienta pečují, mezi sebou spolupracují a svou péči kolem něj koordinují. To zvyšuje pravděpodobnost zlepšení zdravotního stavu nemocných osob, jejich stabilizaci a možný návrat do běžného života. Cílem projektu je přispět k celkové spokojenosti a komfortu života lidí s duševním onemocněním a jejich blízkých.

Nový projektu je navazuje na výsledky loňského projektu, ve kterém byla navázána efektivní spolupráce mezi Krizovým centrem FN Bohunice (partnerem projektu) a Terénním týmem Práh jižní Morava. Do této spolupráce se nyní zapojují i psychiatrické ambulance a dvě oddělení Psychiatrické nemocnice Brno. Dále se projekt zaměřuje na vznik nového terénního týmu, který bude působit v Brně Bystrci. Tento tým bude složen z psychiatrické sestry, sociální pracovnice a psychologa ve spolupráci s psychiatrickou ambulancí. Nedílnou součástí projektu je pořádání workshopů a vzdělávacích seminářů pro Policii ČR a Zdravotnickou záchrannou službu JMK. Pracovníci těchto dvou složek velmi často přicházejí do kontaktu s duševně nemocnými lidmi a jejich informovanost o tom, jak s lidmi s duševní nemocí jednat je velice důležitá.

Projekt bude realizován z Norských fondů do 30. 4. 2017, nicméně jeho efekt je dlouhodobý a přispívá ke zlepšení situace v oblasti péče o lidi s duševní nemocí v Brně.