Dřevořezba jako terapie

V období 18. 2. 2016 až 18. 2. 2017 realizuje Práh jižní Morava projekt zaměřený na rozšíření nabídky sociálně terapeutické dílny o dřevořezbu.
Dřevořezba se, jako nový druh terapie pro lidi s duševním onemocněním, začlení mezi úspěšně fungující dílny provozované Sdružením Práh jako jsou například rukodělná dílna a tréninková kavárna Café Práh.
Při dřevořezbě si lidé s onemocněním osvojí základní pracovní dovednosti a návyky. Terapie přináší nácvik soustředění, vytrvalosti, přesnosti, rozvíjí jemnou motoriku, je výborným prostředkem pro trénink soustředění, přesnosti a zručnosti. Projekt Dřevořezba jako terapie zvyšuje možnost klientů vrátit se do pracovního procesu na otevřeném trhu práce nebo chráněných místech. Terapie je mezi klienty velmi žádaná, zejména mezi muži, které neoslovovaly již nabízené aktivity.
Nákup nezbytných pomůcek a vybavení byl financován z programu „ERA pomáhá regionům“.