Chráněné bydlení Křenová

Cíl projektu

Cílem projektu Práh – chráněné bydlení Křenová je vybudování chráněného bydlení pro 9 osob s duševním onemocněním a snížit tak deficit této sociální služby v Brně.
Chráněné bydlení poskytne podmínky pro nácvik samostatného vedení domácnosti. Lidé s duševním onemocněním za podpory asistenta budou nacvičovat dovednosti potřebné k tomu, aby mohli bydlet v přirozeném prostředí samostatně nebo s co nejmenší mírou podpory.
Sdružení Práh je vlastníkem nemovitosti na ulici Křenová, č. p. 63.
Rekonstrukcí této budovy vzniknou tři bytové jednotky pro 9 osob s duševním onemocněním a prostory pro nácvik obslužných činností (např. praní, žehlení apod.) a sociální rehabilitaci.
První nadzemní podlaží – Prostory pro nácvik obslužných činností a pro sociální rehabilitaci a technická místnost
Druhé nadzemní podlaží – 3 pokoje, obývací kuchyň, sociální zázemí a místnost pro individuální práci
Třetí nadzemní podlaží – 3 pokoje, obývací kuchyně a sociální zázemí, kancelář pracovníků s kuchyňským koutem
Čtvrté nadzemní podlaží – 3 pokoje, sociální zázemí a obývací kuchyň

Odůvodnění potřeby projektu

  • Se zlepšením možností léčby závažných duševních chorob moderními psychofarmaky se přesouvá pobyt nemocných z léčebných zařízení do komunity. Vzniká však problém s jejich integrací tak, aby byla dosažena dostatečná kvalita života, odpovídající jejich možnostem a výběru. Léčba psychofarmaky a hospitalizace v lůžkovém zařízení zbaví duševně nemocné závažných příznaků nemoci, nestačí však již na návrat ztracených dovedností, které jsou nutné pro získání dřívějšího fungování ve společnosti. K tomu je potřeba poskytovat takovému člověku podporu a péči v oblasti komunitní péče.
  • Do tohoto druhu péče patří služba chráněného bydlení, kde je uživatel, na rozdíl od klasické medicínské péče, aktivně zapojen do provádění léčebného procesu.
  • Z výzkumu uživatelů (Zpráva z výzkumné pilotáže potřeb uživatelů sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby s duševním onemocněním, březen 2007), z výzkumu poskytovatelů (FSS 2006) i z výstupu pracovní skupiny pro osoby s duševním onemocnění komunitního plánování sociálních služeb (Komunitní plán sociálních služeb města Brna č.1 a Komunitní plán sociálních služeb města Brna č.2) vyplývá potřeba služby chráněného bydlení. Respektive zvýšení počtu míst stávajících chráněných bydlení pro osoby s duševním onemocněním.
  • Stávající kapacity služby chráněného bydlení – Sdružení Práh 11 míst, Diakonie ČCE 11 míst jsou dlouhodobě nedostačující a na tato místa existují pořadníky čekatelů s čekací lhůtou dva roky a více. Vysvětlení jedenáctek:

Přínos pro cílovou skupinu

  • Větší množství osob s duševním onemocněním dostane příležitost k integraci do společnosti
  • Větší množství osob se naučí samostatně bydlet.
  • Služba bude poskytována 9 osobám s duševním onemocněním, individuálně podle jejich schopností a dovedností po tak dlouhou dobu, dokud se nenaučí samostatně bydlet v přirozeném prostředí.

Práh – chráněné bydlení Křenová je financovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS Jihovýchod z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a je vedeným pod registračním číslem CZ.1.11/3.1.00/22.01629