Bydlení na Břeclavsku

Podpora bydlení lidí s duševním onemocněním na Břeclavsku

Projekt je zaměřen na řešení bytové situace lidí ohrožených sociálním vyloučením v Břeclavi, u nichž je komplikující faktor duševní onemocnění. Tito lidé si často si často nejsou schopni říci o pomoc a kvůli svému onemocnění se dostávají do sociálního vyloučení, které je vede do izolace, konfliktu se sousedy. Často také vypadávají z plnění závazků vůči nájemcům, a pokud nemají náhled na své onemocnění, vypadávají i ze sociální a zdravotní sítě podpory.
Cílem projektu je pomoci nejméně 25ti lidem z cílové skupiny nalézt a udržet si stabilní bydlení v Břeclavi. Toho dosáhneme v rámci služby sociální rehabilitace prostřednictvím koordinované, systematické a intenzívní podpory multidisciplinárního týmu. Lidé zapojení do projektu budou navázáni na sociální a zdravotní instituce (např. úřady, praktický lékař, ambulantní psychiatr), budou řešit svoji finanční situaci, a pokud to bude možné, tak si i hledat zaměstnání. Významně se tak zvýší spolupráce sociálních služeb a zdravotních institucí při řešení situací cílové skupiny.
Problémy lidí se závažným duševním onemocněním budou řešeny koordinovaně a systematicky ve všech oblastech potřebných k udržení nebo získání bydlení – finanční hospodaření, hledání práce, řešení konfliktního soužití, nalezení adekvátního bydlení, zvýšení soběstačnosti a kompetencí pro zvládnutí bydlení v běžném prostředí.
Společné soužití v sousedství s lidmi s duševním onemocněním pomůže snížit stigma těchto lidí u veřejnosti.

Projekt číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009456 budeme realizovat díky finanční podpoře Evropské unie – Evropského sociálního fondu – Operačnímu programu zaměstnanost od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021.

Projekt je financován i díky podpoře Města Břeclav.